Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

EKA čeki К списку тем

EKA čeki
Vai tagad EKA čekos obligāti jābūt visiem pircēja rekvizītiem jau no pirmā santīma? Ja tā tas ir, tad kur to var izlasīt? Meklēju MK noteikumos, bet vēl neatradu!
Kirsbauma
Kirsbauma 03.01.2012 11:17
1560 сообщений на сайте

Ответы (21)

Likuma par PVN 8.pantsnosaka:

(6) Darījumos iekšzemē, kuru vērtība bez nodokļa ir mazāka par 100 latiem, par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

1) preču nosūtītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds), juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs;

2) preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds), juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs;

3) preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

4) preču cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

5) nodokļa likme un aprēķinātais nodoklis;

6) nodokļa rēķina izrakstīšanas datums.

(7) Par nodokļa rēķinu var izmantot arī no apliekamās personas saņemto kases čeku, ja tajā sniegta šā panta sestajā daļā minētā informācija. Ja kases čekā nav norādīta pilnīga šā panta sestajā daļā minētā informācija, kases čekam pievieno attaisnojuma dokumentu, kurā ir norādīts kases čeka datums un numurs un šā panta sestajā daļā minētie rekvizīti, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(8) Par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kurā nav ietverta šā panta sestās daļas 2.punktā minētā informācija, ja tas izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem.
Colin
Colin 03.01.2012 11:36
101 сообщение на сайте
Šo es zināju, bet esot jaunas izmaiņas tieši čekiem līdz 20 Ls, ka arī jābūt visiem rekvizītiem.
Kirsbauma
Kirsbauma 03.01.2012 12:00
1560 сообщений на сайте
585 (Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju)дополнено 13.12.2011:

8.1 Ja saņemtais kases čeks vai cits dokuments, kas sagatavots, ievērojot prasības, kuras ietvertas normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām (turpmāk - kases čeks), neatbilst attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, attiecīgi piemēro Ministru kabineta 2007.gada2.maija noteikumu Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 56.punktā minēto kārtību attiecībā uz attaisnojuma dokumenta saņemšanu vai papildu ierakstu izdarīšanu kases čekā.

282:

56. Ja kases čekā vai šo noteikumu 70.3.apakšpunktā un 71.punktā minētajā kārtībā izsniegtajā dokumentā nav norādīti visi likumā “Par grāmatvedību” un likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktie rekvizīti, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedz saskaņā ar minētajiem likumiem noformētu attaisnojuma dokumentu, kurā papildus citiem attiecīgajos likumos noteiktajiem rekvizītiem norāda kases čeka datumu un numuru, vai izdara papildu ierakstu kases čekā, norādot nepieciešamos rekvizītus un ierakstu veikušās personas uzvārdu un ierakstu apliecinot ar parakstu un spiedogu, kurā norādīts lietotāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese. Kases čeku izmanto par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā kārtībā.
Tehnolog
Tehnolog 03.01.2012 12:02
2504 сообщения на сайте
Закон Par grāmatvedību

7.pants Grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu:

9) saimnieciskā darījuma dalībnieki, norādot katra saimnieciskā darījuma dalībnieka nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē), juridisko adresi (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adresi (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet ja saimnieciskā darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, - norādot vārdu un uzvārdu, personas kodu (ja personai tāds piešķirts), personas norādīto adresi vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adresi;
Tehnolog
Tehnolog 03.01.2012 12:05
2504 сообщения на сайте
Вот вам содействие предпринимательству и упрощение ...

Скоро будет как в России - там 14 млн. бухгалтеров.

С другой стороны, - без работы не останемся!
Tehnolog
Tehnolog 03.01.2012 12:15
2504 сообщения на сайте
теперь я пойду в Rimi а там у меня попросят персональный код и место жительства - бред!!!
Afifef
Afifef 03.01.2012 15:33
71 сообщение на сайте
Grāmatvedības reģistros drīkst izdarīt ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem un ietvertiem rekvizītiem atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" 7.pantam

Savukārt saskaņā ar 2003.gada21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 8.1 punktu, ja saņemtais kases čeks vai cits dokuments, kas sagatavots, ievērojot prasības, kuras ietvertas normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām (kases čeks), neatbilst attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, attiecīgi piemēro Ministru kabineta 2007.gada2.maija noteikumu Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 56.punktā minēto kārtību attiecībā uz attaisnojuma dokumenta saņemšanu vai papildu ierakstu izdarīšanu kases čekā.

Lai kases čeks būtu derīgs kā attaisnojuma dokuments, jāievēro iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.585 normas.

Likuma par "Pievienotās vērtības nodokli" 8.pantaastotā daļa nosaka, ka par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kurā nav ietverta šā panta sestās daļas 2.punktā minētā informācija, ja tas izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem.

Tādejādi par nodokļa rēķinu var izmantot EKA čeku, kurā nav ietverta likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 8.pantasestās daļas 2.punktā minētā informācija, ja tas izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem, bet, lai izdarītu ierakstu grāmatvedības reģistros, kā attaisnojuma dokuments nav derīgs.

Atbildei ir informatīvs raksturs.

Visi nodokļu normatīvie akti ir atrodami VID mājas lapā www.vid.gov.lvsadaļā „Tiesību akti”.

Ar cieņu

VID konsultanti

Tagad EKA čekos jau no 0.01 santīma jābūt pircēja rekvizītiem. Tā es saprotu.;-)
Kirsbauma
Kirsbauma 09.01.2012 15:05
1560 сообщений на сайте
Es saprotu, ka pircēja rekvizīti var nebūt.
Japaina
Japaina 09.01.2012 15:23
10117 сообщений на сайте
bet, lai izdarītu ierakstu grāmatvedības reģistros, kā attaisnojuma dokuments nav derīgs.

Kā saprast šo VIDa teikto!
Kirsbauma
Kirsbauma 09.01.2012 17:21
1560 сообщений на сайте
Tā, ka PVN uzskaitei derīgs, bet grāmatvedības uzskaitei nav derīgs. Kā daudzi mūsu likumi.8-)
Ilma
Ilma 09.01.2012 17:27
30131 сообщение на сайте
Kā daudzi mūsu likumi

Илма, неправильное слово. Как задолбали mūsu likumi
Albina
Albina 09.01.2012 17:34
61991 сообщение на сайте
Vienu likumu labo, otru atstāj, lai grāmatvežiem nebūtu garlaicīgi un pārbaudītājiem darbiņš būtu..:-D
Kirsbauma
Kirsbauma 10.01.2012 19:11
1560 сообщений на сайте
Tagad EKA čekos jau no 0.01 santīma jābūt pircēja rekvizītiem. Tā es saprotu.;-)
Kirsbauma 09.01.2012 15:05
Kāpēc neuzlikt spiedogu ar sava uzņemuma (pircēja) rekvizītiem?
Ceriba63
Ceriba63 27.04.2012 14:15
130 сообщений на сайте
1 января 2012 года вступили в силу новые пункты в правилах КМ № 585, которые внесли изменения в порядок оформления удостоверяющих сделку документов.
Эти изменения существенно усложнили оформление чеков ЭКА, которые можно считать оправдательными документами для бухгалтерского учета.
Последние изменения в правилах о бухгалтерском учете, вступившие в силу 5 апреля 2012 года, должны облегчить использование чеков ЭКА в качестве документов подтверждающих сделку.

Общие требования к оформлению документов

Общие требования к оформлению оправдательных документов для бухгалтерского учета содержатся в законе «О бухгалтерском учете». Согласно закону в оправдательном документе должна быть указана следующая информация:

- реквизиты участников хозяйственной сделки — название (имя, фамилия), регистрационный номер (персональный код), юридический адрес (декларированное место жительства);

- название вида документа;

- дата;

- регистрационный номер документа;

- подпись;

- описание, обоснование и измерители (количество, суммы) хозяйственной сделки.

Правилами Кабинета министров № 585 от 21 октября 2003 года «Правила об организации и ведении бухгалтерского учета» устанавливаются требования к документу на поставку товаров, который должен содержать как минимум следующие реквизиты:

— название (имя, фамилию), регистрационный номер (персональный код) отправителя товаров;

- адрес места выдачи товаров;

- наименование вида документа;

- дату регистрации документа;

- номер регистрации документа;
Carbobalt
Carbobalt 27.04.2012 14:37
808 сообщений на сайте
описание соответствующей хозяйственной сделки или действия, например, «поставка (продажа) товаров другому предприятию», «перемещение товаров между структурными подразделениями»;

- ссылку на другой документ (если таковой имеется), в котором содержится информация, необходимая для оценки хозяйственной сделки в денежном выражении, например договор;

- подпись.

Документ на поставку товаров можно не оформлять, если сделка подтверждена чеком кассового аппарата.

Закон «О налоге на добавленную стоимость» требует оформлять на сделку налоговый счет, для которого предусмотрены свои реквизиты. Все перечисленные документы -оправдательный документ, документ на поставку и налоговый счет, можно объединить в один, если он содержит все требуемые реквизиты

Обязательные реквизиты чеков

Требования к оформлению чеков кассового аппарата установлены правилами Кабинета министров №133 от 20 февраля 2007года «Правила о технических требованиях к электронным устройствам и оборудованию для регистрации налоговых и других платежей». Чек кассового аппарата можно использовать в качестве оправдательного документа, если он содержит все необходимые для оправдательного документа реквизиты, кроме подписи
( пункт 8.1.1 585 «Правила об организации и ведении бухгалтерского учета» ).
Также чек должен содержать и реквизиты налогового счета, если он будет использоваться для отчисления предналога.

Если чек кассового аппарата не содержит всех необходимых для оправдательного документа реквизитов, недостающие данные продавец может дописать от руки. Запись должна быть заверена подписью продавца (с расшифровкой, если ее нет на чеке) и штампом, на котором указаны название предприятия, регистрационный номер налогоплательщика и юридический адрес предприятия, выдавшего чек.

Дополнительно к чеку, в котором не хватает обязательных реквизитов, можно представить оправдательный документ (квитанцию). Эта квитанция должна содержать всю информацию оправдательного документа, а также дату и номер че
Carbobalt
Carbobalt 27.04.2012 14:40
808 сообщений на сайте
Дополнительно к чеку, в котором не хватает обязательных реквизитов, можно представить оправдательный документ (квитанцию). Эта квитанция должна содержать всю информацию оправдательного документа, а также дату и номер чека.

В качестве оправдательного документа для проведения в бухгалтерских регистрах можно использовать чеки, отвечающие требованиям налогового счета (пункт 8.2.1 ПРАВИЛ км №585).

Налоговые счета на небольшие суммы можно оформлять в упрощенном виде (пункт 8.2.2 585 «Правила об организации и ведении бухгалтерского учета»).

Если стоимость сделки меньше 100 латов без налога, то в чеке достаточно указать следующие реквизиты:

- название (имя, фамилию), юридический адрес (декларированное место жительства) и регистрационный номер в регистре облагаемых лиц отправителя товаров или исполнителя услуг;

- название (имя, фамилию), юридический адрес (декларированное место жительства) и регистрационный номер в регистре облагаемых лиц получателя товаров или услуг;

- наименование и количество товаров или вид и объем услуг;

- цену и стоимость товаров или вознаграждение за оказанные услуги;

- ставку налога и рассчитанный налог;

- дату выписки налогового счета.

Если сумма сделки без налога не превышает 20 латов, то реквизиты получателя товаров или услуги в чеке можно не указывать.

В обоих перечисленных выше случаях не требуется и подпись продавца, так как для налогового счета этот реквизит не является обязательным.

Без реквизитов получателя товаров или услуг можно использовать чеки ЭКА, если сумма сделки без налога на добавленную стоимость не превышает 20 латов.

В качестве оправдательных документов можно использовать выданные за рубежом во время командировки или рабочей поездки документы, подтверждающие денежные расходы, оформленные по законам другой страны. Требования, установленные в Латвии, на такие документы не распространяется. (пункт 8.2.3 правил КМ № 585).
Carbobalt
Carbobalt 27.04.2012 14:46
808 сообщений на сайте
Требования к реквизиту «подпись».

Содержание реквизита «подпись» установлено правилами Кабинета министров №916 от 28.09.2010г «Порядок разработки и оформления документов».

Подпись лица, подписавшего документ, должна содержать:

- полное наименование должности;

- личную подпись лица;

- расшифровку (инициал и фамилию) лица.

Документ в электронном виде, должен быть подписан надежной электронной подписью.

Оправдательные документы без подписи автора можно принимать к учету следующих случаях:

- если документ выписан только на оплату и хозяйственная сделка подтверждена другим документом, имеющим подпись;

- если наличие указанной в документе хозяйственной сделки подтверждено ответственным лицом получателя документа;

- если документ на поставку товаров подготовлен в электронном виде и авторизован в установленном отправителем и получателем порядке;

- если оформлен чек кассового аппарата.

В таблице приведены требования всех нормативных актов относящихся к чекам ЭКА, для того чтобы чек ЭКА можно было использовать как оправдательный документ и налоговый счет, в нем обязательно должны быть отмеченные реквизиты.
Carbobalt
Carbobalt 27.04.2012 14:49
808 сообщений на сайте
* обязательные реквизиты чека ЭКА устанавливают:

- закон «О Бухгалтерском учете»

- правила КМ № 133 о технических требованиях, предъявляемых к ЭКА

- статья 8закона «О НДС»

** дата поставки товаров или оказания услуги указывается только в том случае, если она отличается от даты выписки счета

*** - если к поставке товаров или к предоставленным услугам применяется 0 – процентная ставка налога, или, если за оплату налога в государственный бюджет несет ответственность получатель товаров или услуг, - ссылка на статью, часть и пункт закона, в соответствии с которыми применяется налог,
- если к поставке товаров или к предоставленной услуге применяются особые правила, ссылка на статью закона, согласно которой применяется налог.
Ответ Айи Лисовской на портале д-к lv
Carbobalt
Carbobalt 27.04.2012 14:55
808 сообщений на сайте
Runa ir par to vai drīkst likt spiedogu ar pircēja rekvizītiem uz čeka kur šo rekvizītu nav?

Piezīme: visi pārējie attaisnojuma dokumenta obligātie rekvizīti, t.sk paraksts čeka ir.
Ceriba63
Ceriba63 27.04.2012 15:41
130 сообщений на сайте
Jā, es pievienojos jautājumam par pircēja spiedogu!
Bison09
Bison09 31.05.2012 16:24
611 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты