Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

накопления на отпуск Mikrosabiedriba с 2016 К списку тем

накопления на отпуск Mikrosabiedriba с 2016
на семинаре сказали что с 2016 года Mikrosabiedriba(Mikro līdz B 50.000 N 100.000 D 5) может не делать накопления по неиспольз. отпускам. В нормативных документах этого не нашла. Может кто то внимательней смотрел?
Lina
Lina 13.12.2016 14:24
167 сообщений на сайте

Ответы (59)

58.pants. Atbrīvojums no finanšu pārskata pielikuma sagatavošanas
Linete
Linete 11.01.2017 12:36
2641 сообщение на сайте
9.pants. Finanšu pārskata sastāvs

(1) Mazas sabiedrības finanšu pārskats sastāv vismaz no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma. tas ir rādītāji
Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:

1) bilances kopsumma — 4 000 000 euro;

2) neto apgrozījums — 8 000 000 euro;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.
Linete
Linete 11.01.2017 12:44
2641 сообщение на сайте
Bilances shēmas atsevišķu posteņu izmantošanas noteikumi
Posteņus «Ieguldījuma īpašumi», «Bioloģiskie aktīvi», «Atliktā nodokļa aktīvi», «Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi» un «Atliktā nodokļa saistības» izmanto tikai tāda sabiedrība, kura saskaņā ar SGS atzīst, novērtē un atspoguļo finanšu pārskatā ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus, pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, atliktā nodokļa aktīvus vai saistības.
Tad iznāk kad mikrosabiedrība nerēķina uzkrātas saistības par atvaļinājumiem?
Linete
Linete 11.01.2017 13:20
2641 сообщение на сайте
Tad iznāk kad mikrosabiedrība nerēķina uzkrātas saistības par atvaļinājumiem?

Ar to jau arī šis stāsts pirms mēneša sākās...
Abra
Abra 11.01.2017 13:56
2081 сообщение на сайте
Un atlikumi jākoriģē uz algām un soc. nodokli, un UIN uz samazinājumu korekcija UIN deklarācijā par izveidotajām uzkrātajām saistībām neizmantotajiem atvaļinājumiem
Linete
Linete 11.01.2017 14:27
2641 сообщение на сайте
Un pie vienām mokām, izlasiet, kam tagad gada pārskats periods ir 7 mēneši!
Varu saderēt, ka liela daļa, kuriem bija 7 mēneši, nemaz nav ievērojuši, ka tagad palikuši tikai 4.
Andaz
Andaz 11.01.2017 16:03
27208 сообщений на сайте
Tad iznāk kad mikrosabiedrība nerēķina uzkrātas saistības par atvaļinājumiem?
Linete 11.01.2017 13:20
Atbilstoši GP likuma 5.panta2.daļai mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:
1) bilances kopsumma - 350 000 EUR;
2) neto apgrozījums - 700 000 EUR;
3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 10.
Uzkrājumi atvaļinājumiem ir jāveido, vienīgais izņēmums, kas to drīkst nedarīt, ir mikrosabiedrības GP likuma izpratnē.
Japaina
Japaina 11.01.2017 18:43
10190 сообщений на сайте
Tur jau tā lieta Japaina GP likuma 5. pantam 2. daļai tad ir tie uzkrājumi jārēkina vai nav. Es tik vakar vakarā sāku lasīt, darba daudz tekošā, bet šeit visi kā zvēri
Linete
Linete 11.01.2017 18:52
2641 сообщение на сайте
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.775 165.punktumikrosabiedrībām atļauts neuzskaitīt aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par neizmantotām atvaļinājumu dienām pārskata gadā.
Un lasīt iepriekšējo...
Japaina
Japaina 11.01.2017 19:38
10190 сообщений на сайте
164. Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības".

165. Mikrosabiedrībām atļauts neuzskaitīt aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par neizmantotām atvaļinājumu dienām pārskata gadā.
To arī izlasīju.
Linete
Linete 11.01.2017 19:50
2641 сообщение на сайте
par uzkrājumiem neizmantotajiem atvaļinājumiem mikrosabiedrībās: jāizlieto uzkrājumi atvaļinājumiem uz gada sākumu 01.01.2015. g., bet jauni uzkrājumi, vairs nav jāveido. Domāju tiku skaidrībā
Un summas jau ar būtiskas, norakstām 2016.gadā un viss. Nav jau koncerns.
Linete
Linete 11.01.2017 19:57
2641 сообщение на сайте
Un pie vienām mokām, izlasiet, kam tagad gada pārskats periods ir 7 mēneši!
Varu saderēt, ka liela daļa, kuriem bija 7 mēneši, nemaz nav ievērojuši, ka tagad palikuši tikai 4.
Andaz 11.01.2017 16:03
Esmu no lielas daļas Kurā Likumā vai MK ir aprakstīts par 4 mēnešiem?
Fineka05
Fineka05 12.01.2017 16:35
406 сообщений на сайте
Kurā Likumā vai MK ir aprakstīts par 4 mēnešiem?
Fineka05 12.01.2017 16:35
Ļoti gudrs jautājums!
Par gada pārskatiem uzņēmumiem ir tikai viens likums un vieni noteikumi un tur arī ir aprakstīts.
Andaz
Andaz 13.01.2017 13:23
27208 сообщений на сайте
5. (4) Jaunais 7 mēn:
Vidēja sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura nav maza sabiedrība un kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:
1) bilances kopsumma — 20 000 000 euro;
2) neto apgrozījums — 40 000 000 euro;
3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.

Vecais 7 mēn:
24. (2) Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:
1) bilances kopsumma — 1 400 000 euro;
2) neto apgrozījums — 3 400 000 euro;
3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits — 250.
Sann
Sann 13.01.2017 14:34
301 сообщение на сайте
Jaunais
97.pants Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšana
(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam papīra formā vai elektroniski sagatavota gada pārskata (finanšu pārskata un vadības ziņojuma) un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā — elektronisku norakstu Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts dalībnieku sapulcē.

Vecais:
66. pants
(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.pantaotrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Kapitālsabiedrības paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, aizstāj ar akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu. Šajā daļā minētos dokumentus sabiedrība iesniedz papīra formā vai elektroniski.
Sann
Sann 13.01.2017 14:38
301 сообщение на сайте
Kurā Likumā vai MK ir aprakstīts par 4 mēnešiem?
Fineka05 12.01.2017 16:35
Ļoti gudrs jautājums!
Par gada pārskatiem uzņēmumiem ir tikai viens likums un vieni noteikumi un tur arī ir aprakstīts.
Andaz 13.01.2017 13:23
Прочитать-то я это все прочитала. Пропустила. Буду искать. Спасибо!
Fineka05
Fineka05 13.01.2017 18:07
406 сообщений на сайте
Даже искать не пришлось. Sann
Fineka05
Fineka05 13.01.2017 18:08
406 сообщений на сайте
Un svarīgi neaizmirst, ka 2 gadi pēc kārtas!

Svarīgi un zīmīgi kometāri pie IFinanses raksta "Kā sagatavot gada pārskatu, ja mainās sabiedrības kategorija?"
:
http://***censored***/raksti/gramatvediba/gada-parskats/ka-sagatavot-gada-parskatu-ja-mainas-sabiedribas-kategorija/10580#comments
Sann
Sann 13.01.2017 18:26
301 сообщение на сайте
Прочитать-то я это все прочитала. Пропустила. Буду искать. Спасибо!
Fineka05 13.01.2017 18:07
Andaz
Andaz 19.01.2017 10:24
27208 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты