Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

Vadibas zinojums - pelnas sadale К списку тем

Vadibas zinojums - pelnas sadale
Умницы-коллеги подскажите пожалуйста обязательно ли в "вадибас зиноюмс" должно быть указано что учредители собираются делать с прибылью а также номер и дата протокола на котором был утвержден годовой? Плиз... развейте сомнения.
Sof_b
Sof_b 17.04.2007 11:00
1914 сообщений на сайте

Ответы (3)

Не надо. Вадибас зиноюмс пишет правление своим акционерам на тему "как мы провели прошлый год" до утверждения годового отчета.

После этого акционеры годовой отчет утверждают и там уже будет распределение прибыли и дата протокола.
Maija
Maija 17.04.2007 11:10
28058 сообщений на сайте
Спасибо успокоили а то уменя все уже готово а учредители не чешутся и юрист на мозги капает что в вадибас это должно быть и пока нет сдавать не можем. Уфффф, отлегло.
Sof_b
Sof_b 17.04.2007 11:35
1914 сообщений на сайте
Ja nu noder...

Ja sabiedrība bilances datumā nepārsniedz divus no 54.panta2.daļas rādītājiem, tad

•var vadības ziņojumu neiesniegt. Šādā gadījumā iesniedzams apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts, kurā parādīts pieņemtais lēmums par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu.

•atļauts sastādīt saīsinātu pielikumu, nav jāsniedz ziņas par akcijās pārvēršami aizņēmumiem, meitas sabiedrības īpašumā esošajām mātes sabiedrības akcijām, atsavināto finanšu instrumentu grupām.

• Šādā gadījumā iesniegtajam gada pārskatam jāpievieno uzņēmuma valdes parakstīts paskaidrojums, ka 54.pantaotrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi ir izpildīti. Šis paskaidrojums jāapliecina uzņēmuma revidentam.

54.panta(2)

•1) bilances kopsumma – (100 000 par 2006.g.) 250 000 latu;

•2) neto apgrozījums – (200 000 par 2006.g.) 500 000 latu;

•3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits - 25.
Andaz
Andaz 17.04.2007 14:54
27208 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты