kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31% - ienākumam.....................

2022. gadā - 78 100 eiro.....