Latviešu valodā
Например: декларация НДС
Latvijas Zaļais Punkts

Pārliecinies, vai uzņēmuma dabas resursu nodokļa atbrīvojums ir drošībā? К записям

Kad uzņēmums var nemaksāt dabas resursu nodokli par iepakojumu vai videi kaitīgām precēm?

Uzņēmuma atbildību par dabas resursu nodokļa objekta identificēšanu, nodokļa aprēķināšanu un maksāšanas kārtību nosaka «Dabas resursu nodokļa likums», no kura izriet, ka dabas resursu nodokli var nemaksāt divos gadījumos:

  • Pirmkārt, ja uzņēmums nav pirmais, kurš Latvijā realizē kādu konkrētu preci iepakojumā vai konkrētu videi kaitīgu preci (akumulatorus, baterijas, riepas, eļļas, eļļas filtrus un elektriskās, elektroniskās iekārtas).
  • Otrkārt, ja uzņēmums ir saņēmis atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas.


Kā iegūt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas?

Lai komersants, nodokļa maksātājs, iegūtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, ir divas iespējas.

Pirmā iespēja - jānoslēdz līgums ar iepakojuma vai videi kaitīgu preču apsaimniekotāju, piemēram, ar AS «Latvijas Zaļais punkts», par piedalīšanos izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. 

Otrā iespēja – pašam jāizveido un jāpiemēro izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēma, atkritumu apsaimniekošanas plāns jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un jāspēj nodrošināt savas saimnieciskās darbības rezultātāradītoatkritumu atpakaļ savākšanu un reģenerācijas normu izpildi. 


Kura iespēja ir labākā?

Tas ir atkarīgs no tā, cik plaša vai noslēgta ir uzņēmuma saimnieciskā darbība. 

Ja uzņēmums Latvijā neko nepārdod, bet ieved tikai izejvielas ražošanai, visus radītos atkritumusvar savāktpaša teritorijā un spēj izsekot, kur un kā notiek šo atkritumu pārstrāde pēc tam, kad tie aizvesti no viņa teritorijas, tad uzņēmums var ķerties pie sava atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes un iesniegt to ministrijā ar lūgumu piešķirt atbrīvojumu.

Savukārt, ja uzņēmums Latvijā gan ieved preces, gan tās tālāk izplata pa visu Latvijas teritoriju, saprotams, ka ne šo preču iepakojumu, ne pašas videi kaitīgās preces uzņēmums nespēs savākt atpakaļ un pārstrādāt. Bez partnera, kura bizness ir nodrošināt atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārstrādi visā Latvijas teritorijā, komersantam neiztikt un tas nozīmē, ja jāslēdz līgums ar šo komersantu, kurš tiek dēvēts par „apsaimniekotāju” un jākļūst par viņa klientu.


Cik plaša ir «apsaimniekotāja» izvēle?

Apsaimniekotāji ir vairāki, bet tikai dažiem Vides un reģionālās attīstības ministrs ir piešķīris tiesības piemērot dabas resursu nodokļa samaksas atbrīvojumu apsaimniekotāja klientiem. 

Turklāt normatīvie akti nosaka, ka atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas apsaimniekotāja klientiem var piešķirt uz periodu, kas nav ilgāks par 3 gadiem, kā arī var piešķirt tikai uz gadu vai pusgadu. Tāpat nav garantēts, ka beidzoties atbrīvojuma termiņam, ar nākamo dienu būs spēkā jauns atbrīvojums. 

Uzņēmumam ir jāsaprot, ka  līgums ar apsaimniekotāju kā pamatojums dabas resursu nodokļa nemaksāšanai ir spēkā tikai tajā periodā, kamēr šim apsaimniekotājam ir spēkā esošs līgums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai tās padotībā esošu iestādi. 

Reālā dzīve rāda, ka ne vienmēr apsaimniekotājs gadu no gada spēj pierādīt savas prasmes un iespējas atbilstoši likumdošanai darboties atkritumu apsaimniekošanas jomā, pārklājot ar savu darbību visu Latvijas teritoriju.

Tā, piemēram, 2011. gadā bez AS «Latvijas Zaļais punkts» Latvijā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas jomā strādāja vēl divi apsaimniekotāji, kuru klientiem bija atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas. Bet šis gads ir iesācies ar to, ka, nespējot pierādīt normatīvos noteikto atkritumu pārstrādes normu sasniegšanu, viens apsaimniekotājs savu darbības licenci ir zaudējis, tāpēc dabas resursu nodokļa atbrīvojumsir spēkā vien AS «Latvijas Zaļais punkts» un tikai vēl viena apsaimniekotāja klientiem. 


Kādas sekas iestājas tiem komersantiem, kuru apsaimniekotājs nav saņēmis tiesības piemērot atbrīvojumu nākamajam periodam?

Pirmkārt, jāsāk maksāt valstij pilns dabas resursu nodoklis par periodu, kad iepriekšējais atbrīvojums vairs nav spēkā un jaunais atbrīvojums vai nu nav vispār, vai tas stājas spēkā pēc kāda laika.

Otrkārt, uzņēmumam jāpārdomā, kā viņš pierādīs savu Latvijā realizēto preču iepakojuma vai videi kaitīgu preču atkritumu atpakaļ savākšanu un reģenerācijas normu izpildi par to periodu, kad nebija atbrīvojums no nodokļa maksāšanas. 

Treškārt, jāmeklē cits apsaimniekotājs, kuram ir līgums ar Vides un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi par atbrīvojuma piemērošanu klientiem, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu jaunu atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas.


Cik drošs var justies uzņēmums, kurš saņēmis atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksas?

Kā jebkurās līgumattiecībās, jūs variet justies tik droši, cik daudz jūs ziniet par savu līgumpartneri - apsaimniekotāju, viņa biznesa vēsturi, prestižu un attīstības potenciālu. 

Ne velti Vides un reģionālās attīstības ministrija jaundibinātu apsaimniekotāju klientiem un tiem apsaimniekotājiem, kuri kaut kādā brīdī nav spējuši nodemonstrēt un pierādīt savas prasmes īstenot atkritumu apsaimniekošanas plānu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,  atbrīvojumu no nodokļa samaksas piešķir tikai uz gadu. 

Lielāka drošība Jums būs tad, ja atbrīvojums būs piešķirts uz maksimālo termiņu – 3 gadiem. Ja tas tā nav, tad jau vismaz 3 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa beigām iesakām padomāt par līguma noslēgšanu ar stabilāku apsaimniekotāju. Ja to nepaspēsiet – kādu laiku var nākties maksāt pilnu dabas resursu nodokli valsts kasē.


Par ko vēl būtu jāuztraucas uzņēmumam?

Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka, ka saņemtais atbrīvojums no dabas resursu nodokļa (turpmāk- DRN) samaksas par iepakojumu vai elektriskām iekārtām, vai citām videi kaitīgām precēm uzliek uzņēmumam un apsaimniekotājam vairākuspienākumus.

Valsts izvirzītās prasības ir vairākas, bet pašas darbietilpīgākās un dārgākās ir divas: izpildīt atkritumu savākšanu un reģenerāciju normatīvajos aktos noteiktajos apjomos, un nodrošināt mājsaimniecībās radīto atkritumu savākšanu visā Latvijas teritorijā (t.i., neatkarīgi no tā, kur atrodas uzņēmumi, kuru atkritumus apsaimniekotājs apņēmies savākt). 

Saprotams, uzņēmumam ir vilinājums pievienoties tam apsaimniekotājam, kurš piedāvā zemāko apsaimniekošanas maksu. Tomēr labs vadītājs pacentīsies pārliecināties, vai par iegūtajiem pieticīgajiem līdzekļiem viņa apsaimniekotājs spēs savākt izlietoto iepakojumu ne mazāk kā 50 pilsētās vai ciemos, kur ir vairāk par 2000 iedzīvotāju, un vēl izpildīt augošās atkritumu pārstrādes normas? 

Ja gada beigās izrādīsies, ka apsaimniekotājs kādu no normatīvajos aktos norādītajiem pienākumiem nav izpildījis tādā apjomā, par kura sasniegšanu viņa līgumpartneriem – uzņēmumiem – ir bijis piešķirts dabas resursu nodokļa samaksas atbrīvojums, apsaimniekotāja klientiem solidāri var nākties samaksāt valstij nodokļa summu desmitkāršā apmērā par apjomu, kāds nav reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un apsaimniekošanas līgumam konkrētā pārskata periodā. 


Kā uzņēmums var pārliecināties, ka viņa apsaimniekotājs strādā labi?

Biežāk tiecieties ar sava apsaimniekotāja pārstāvjiem, apmeklējiet sava apsaimniekotāja organizētos pasākumus, droši lūdziet palīdzību dabas resursu nodokļa likuma un ar to saistīto noteikumu skaidrošanā un piemērošanā, katra gada beigās lūdziet apsaimniekotājam apliecinājumu par to, ka reģenerācijas normas ir izpildītas valsts noteiktajā apjomā.


Kāpēc izvēlēties AS «Latvijas Zaļais punkts»? 

AS «Latvijas Zaļais punkts» izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas jomā darbojas jau vairāk kā desmit gadus – kopš brīža, kad valstī tika pieņemts Iepakojuma likums.

Šodien mūsu klienti piemēro sev atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas gan par iepakojumu, gan par videi kaitīgām precēm un elektriskajām, elektroniskajām iekārtām, un šis atbrīvojums viņiem ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim.

Lai sasniegtu valsts noteiktos iepakojuma reģenerācijas mērķus, mēs organizējam un finansējam visus iepakojuma apsaimniekošanas posmus: pirmkārt - sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem veicam šķirošanas konteineru uzstādīšanu, otrkārt - informējam un motivējam iedzīvotājus šķirot, treškārt - subsidējam šķirošanas konteineros savāktā materiāla pāršķirošanu un transportēšanu. Ceturtkārt – finansējam savāktā iepakojuma materiālu pārstrādi Latvijā un ārpus tās. 

Līdzīgi notiek arī ar viedie kaitīgu preču un elektrisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

Reizi pusgadā mēs Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai iesniedzam katru iepakojuma apsaimniekošanas posmu apstiprinošus dokumentus, kas valstij dod pārskatu par AS «Latvijas Zaļais punkts» paveikto un pārliecību, ka Jūsu uzņēmums, kas noslēdzis līgumu ar AS «Latvijas Zaļais punkts», pilda valsts noteiktās iepakojuma reģenerācijas normas un var droši piemērot atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas. 

Visā savā desmit gadu pastāvēšanas vēsturē Latvijas Zaļais punkts ir pildījis valsts noteiktās iepakojuma un videi kaitīgu preču reģenerācijas normas un nekad nav apdraudējis saviem klientiem saņemto 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem, videi kaitīgām precēm un elektriskām un elektroniskām iekārtām.

Zalais.lv
Zalais.lv 28.10.2012 18:14, просмотры: 53
166 сообщений на сайте
Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.