Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоговые конвенции, оффшоры, нерезиденты, свободные экономические зоны, таможня

Транспортная услуга, счет оффшору К списку тем

Транспортная услуга, счет оффшору
За оказание транспортной услуги Литва-Латвия выставляем счет оффшорке. Единственное, что известно, это адрес на Сейшелах, никаких регистрационных документов нам не предоставляют.
Счет без PVN и в 48.2?
Vl-elen
Vl-elen 10.10.2012 10:06
336 сообщений на сайте

Ответы (9)

Что-то мне кажется, что тут будет 21%, если товар нне транзитный, и не с таможенных складов.
Julijatim
Julijatim 10.10.2012 10:23
8780 сообщений на сайте
Нет, деклараций никаких нет
Vl-elen
Vl-elen 10.10.2012 10:45
336 сообщений на сайте
Я за 21%. Кто-нибудь со мной не согласен? У меня лично этих ситауаций нет.
Julijatim
Julijatim 10.10.2012 22:54
8780 сообщений на сайте
Латвийская транспортная компания оказывает услугу по маршруту Германия-Россия через Латвию. Заказчик - компания из офшорной зоны.
Нужно ли для офшорных компаний с 01.07.2011 применять пункт 1, статьи 18 регулы Совета от 15 марта 2011 года № 282/2011?
Если офшорная компания не является НДС плательщиком, то НДС начисляется по основной ставке?

Ответ
Наши эксперты высказывают свое мнение.
Если получатель услуги не зарегистрирован на территории ЕС и в распоряжении Латвийской транспортной компании нет сертификата, номера НДС или подобного номера, или любого другого доказательства, которое подтверждает, что получатель услуг является налогоплательщиком, то место предоставления транспортных услуг будет определяться по нормам установленным статьей 4.1 для сделок с лицами не ведущими хозяйственную деятельность.
Место предоставления этой услуги определяется согласно, статьи 4.1, части 10 закона «О НДС»: это место, где фактически происходит транспортировка товаров, т.е. к услуге по территории Латвии надо применять налог по ставке 22%.
Вся услуга будет состоять из двух частей: транспортировка по территории Латвии и за пределами Латвии.
Lmlml
Lmlml 11.10.2012 13:09
116 сообщений на сайте
Получается 21. Спасибо большое
Vl-elen
Vl-elen 11.10.2012 17:21
336 сообщений на сайте
Labdien !

Atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 4.1 panta ceturtajā daļā noteiktajam ,ja pakalpojums tiek sniegts jebkurai personai, kas veic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta, ja šajā pantā nav noteikts citādi, ir:

1) pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta;

2) pakalpojuma saņēmēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;

3) pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

Ņemot vērā minēto, ja Latvijas apliekamā persona sniedz citas Eiropas Savienības (turpmāk-ES) dalībvalsts personai saimnieciskās darbības veicējam ar preču eksportu vai tranzītu saistītus pakalpojumus, tad minēto pakalpojumu sniegšanas vieta ir pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta, tātad cita ES dalībvalsts vai trešā valsts.

Tātad sniedzot starptautisko kravu pārvadājumus, kas saistīti ar eksportu/importu/tranzītu pasūtītājiem no ES, ka arī no 3-m valstīm jāņem vērā

Padomes īstenošanas regulas (ES) Nr.282/2011 (pieņemta 2011.gada15.martā), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk – regula) nosacījumi .

Ņemot vērā to, ka preču transporta pakalpojums ir saistīts ar preču eksportu no ES teritorijas, apliekamā persona par saņemtajiem transporta pakalpojumiem neaprēķina PVN.

Iesakām iepazīties ar informatīvo materiālu, kas izvietots VID mājas lapā sadāļā Pievienotās vērtības nodoklis - Metodiskie materiāli

Atbildei ir informatīvs raksturs.

Visi nodokļu normatīvie akti ir atrodami VID mājas lapā www.vid.gov.lvsadaļā Nodokļi

Ar cieņu,

VID konsultanti
Tatianai
Tatianai 12.10.2012 17:30
3064 сообщения на сайте
Это письмо для Lmlml.
Tatianai
Tatianai 12.10.2012 17:32
3064 сообщения на сайте
А по вопросу о перевозке Латвия - Литва - на оффшер - 21%
Tatianai
Tatianai 12.10.2012 17:33
3064 сообщения на сайте
LV-LT - офшору - 21%
то: Lmlml - Tatianai 100% права
Irina.gr
Irina.gr 16.10.2012 18:39
134 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.