Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Актуальная дискуссия

Kas ir tuvinieki... К списку тем

Kas ir tuvinieki...
Forumā bija diskusija par terminu "tuvinieki". Uzdevu TM jautājumu:

Tiesību aktos bieži sastopams termins "tuvinieki". Izmeklējos visos likumos, bet juridisko skaidrojumu neatradu. Sakarā ar pēdējā laika traģiskajiem notikumiem, gribētu saņemt konkrētu skaidrojumu.
Ambera
Ambera 15.01.2014 12:38
21746 сообщений на сайте

Ответы (15)

Atbilde:

Tieslietu ministrijā 2013. gada 29. novembrī ir saņemts Jūsu elektroniskais iesniegums, kurā norādāt, ka likumos nav skaidrots termins „tuvinieki” un tādējādi lūdzat sniegt minētā termina skaidrojumu.
Vēršam uzmanību uz to, ka Tieslietu ministrijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci reglamentē Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.243 „Tieslietu ministrijas nolikums”, kas neparedz Tieslietu ministrijai tiesības veikt likumu oficiālu interpretāciju. Līdz ar to Tieslietu ministrija nevar sniegt saistošus izskaidrojumus par tiesību normu piemērošanu. Ievērojot minēto, savas kompetences ietvaros sniedzam šādu informāciju, kas nav saistoša citām personām.
Termina „tuvinieki” skaidrojums ir ietverts Kriminālprocesa likuma 12.pantapiektajā daļā, kas noteic, ka tuvinieki ir personas, ar ko attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar ko tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība. Līdzīgs regulējums ir atrodams arī Civillikuma 181. panta trešajā daļā, saskaņā ar kuru bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar brāļiem, māsām un vecvecākiem, kā arī citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, ja tas atbilst bērna interesēm.
Līdz ar to Tieslietu ministrijas ieskatā par tuviniekiem atzīstamas jebkuras personas, ar kurām attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar ko tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība.
Ambera
Ambera 15.01.2014 12:39
21746 сообщений на сайте
Tātad vecāki, māsas, brāļi, bērni, kas dzīvo atsevišķi nav tuvinieki???
Ambera
Ambera 15.01.2014 12:41
21746 сообщений на сайте
Līdz ar to Tieslietu ministrijas ieskatā par tuviniekiem atzīstamas jebkuras personas, ar kurām attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar ko tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība.

Protams, ka visus tos var uzskatīt par tuviniekiem (var vest kopēju saimniecību arī ar kaimiņu ).Bet pie mantošanas jau būs citi kritēriji.
Japaina
Japaina 15.01.2014 12:46
10269 сообщений на сайте
Runa nav par to!

Runa par oficilu, juridisku termina interpretciju
Ambera
Ambera 15.01.2014 12:55
21746 сообщений на сайте
Амберочка, vecāki, māsas, brāļi, bērni - это родственники, а если речь идет о пособии в 150 латов, то там, если не ошибаюсь, упоминались radinieki un tuvinieki.
Irena22
Irena22 15.01.2014 13:07
42982 сообщения на сайте
Tur minēts radinieki(tuvinieki).
Japaina
Japaina 15.01.2014 13:13
10269 сообщений на сайте
neparedz Tieslietu ministrijai tiesības veikt likumu oficiālu interpretāciju
Ambera 15.01.2014 12:39
Kam tad ir tādas tiesības?
Satversmei?
Ambera
Ambera 15.01.2014 14:08
21746 сообщений на сайте
Tur minēts radinieki(tuvinieki).
Japaina 15.01.2014 13:13
Могу предположить, что в наше время данный термин трактуется достаточно широко. Критерий- совместное проживание, определяется в понятии заботы и обихаживания,т.к. есть много детей, которые живут с бабушками, дедушками и другими родственниками, при этои имея дееспособных и временно отсутствующих родителях. ИМХО
Ser
Ser 16.01.2014 00:49
3685 сообщений на сайте
Ambera, привожу пояснение Сената ВС из судебного решения. Обычно ссылаются на трактовку именно ВС
[12.1] Vienlaikus Senāts vērš uzmanību uz 2009.gada12.marta grozījumiem Kriminālprocesa likumā (spēkā no 01.07.2009.), ar kuriem ieviests jēdziens „tuvinieki”, tas ir, personas, ar ko attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar ko tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība. Ar šiem grozījumiem minētās personas pielīdzinātas laulātajam un tuvākajiem radiniekiem.
Ser
Ser 16.01.2014 01:14
3685 сообщений на сайте
Ņemot vērā mūsdienu izmaiņas ģimenes dzīves sociālajos un kultūras modeļos, katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, atzīstot par apliecinājumu ģimenes dzīvei ne tikai juridiski noslēgtu laulību, bet arī ģimenes dzīves faktisku pastāvēšanu, par ko var liecināt gan finansiāla vai psiholoģiska atkarība, kopīga dzīvošana, kopīgi bērni (sk. Donna Gomien, David Harris, Leo Zwaak. Law and Practice of the European Cinvention on Human Rights and the European Social Charter. Russian version. Moskva: 1998, 305-307, 323,332-333.lpp.).
Ser
Ser 16.01.2014 01:14
3685 сообщений на сайте
pirmkārt, jāņem vērā arī konkrēto tiesību normu un normatīvā akta tiesiskā daba, proti, kurai tiesību nozarei tas ir piekritīgs.
Otrkārt, jāņem vērā tiesību normas mērķis, piemēram, sociālo tiesību jomā tas ietver vajadzību sniegt visefektīvāko un ekonomiski pamatotāko palīdzību konkrētai mājsaimniecībai. Latvijas normatīvajos aktos noteicošie kritēriji šajā gadījumā ir personu kopums (kas var būt un var nebūt ar radnieciskām saitēm saistītas personas) un fakts, ka personām ir kopīga mājsaimniecība, proti, personas dzīvo vienā mājoklī un viņām ir kopīgi izdevumi par uzturu.
Ser
Ser 16.01.2014 01:28
3685 сообщений на сайте
Civillikumā ir vesela nodaļa "Radniecība un svainība"
http://likumi.lv/doc.php?id=90223#p-35392
Andaz
Andaz 27.01.2014 16:16
27807 сообщений на сайте
читала-читала.но так и не поняла до конца
у насальника умерла теща,которая жила отдельно.
Julena1
Julena1 31.01.2014 11:00
253 сообщения на сайте
215. Viena laulātā attiecību ar otra radiniekiem sauc par svainību.
Ar laulību nodibinātā svainība paliek spēkā arī pēc laulības izbeigšanās.
Svainības pakāpe ar vienu no laulātajiem ir tāda pati kā radniecības pakāpe ar otru.

Pēc šī panta spriežot - ir radiniece.
Andaz
Andaz 31.01.2014 13:55
27807 сообщений на сайте
http://www.vgk.lv/forum/thread/106887-beru-pabalsts
Andaz
Andaz 31.01.2014 13:56
27807 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.