Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоговые конвенции, оффшоры, нерезиденты, свободные экономические зоны, таможня

Нерезидент сдает квартиру в Латвии К списку тем

Нерезидент сдает квартиру в Латвии
Подскажите, пожалуйста, может ли нерезидент платить 10% от доходов (как доход от капитала) при сдаче собственности в наем ? Или разрешение не регистрироваться в VIDе как осуществляющее хоз.деятельность лицо ( не признаются расходы хоз. деятельности и платится только налог на недвижимость) , относится только к резидентам Латвии ?
070759aiv
070759aiv 14.02.2014 12:52
441 сообщение на сайте

Ответы (1)

Labdien!
Izskatot Jūsu uzdoto jautājumu elektroniskā veidā, sniedzam šādu informāciju.
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk - likums)11.panta 12.daļā ir noteikts, ka fiziskā persona (arī nerezidents) var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk -VID) kā saimnieciskās darbības veicējs, ja tai nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, maksātājs, gūstot ienākumu no īpašuma (iznomājot vai izīrējot nekustamo īpašumu, arī pārdodot īres tiesības), nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam. Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot saimnieciskās darbības izdevumus un tajos iekļaut ar īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītos izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo īpašumu. Savukārt, ja nodokļa maksātājs izvēlējies maksāt nodokli 10 procentus, likuma 28.panta8.punkts nosaka, ka piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas jāinformē VID uzrādot personas apliecinošo dokumentu un līguma oriģinālu. VID šim nodokļu maksātājam izsniedz IZZIŅU, kas dod tiesības nodokļu maksātājam savā saimnieciskajā darbībā pielietot likuma 11.panta12.daļu, un minētais ienākums ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15.pantaseptītajā daļā noteiktajam - 10 procentiem.
Ja nodokļa maksātājs izīrē nekustamo īpašumu fiziskai personai, tad par gūtajiem ienākumiem jāveic nodokļa maksājumi rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju pēctaksācijas gadā no1.martalīdz 1.jūnijam. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāsamaksā līdz pēctaksācijas gada 15.jūnijam.
Ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) nodokļa summa no Latvijā gūtā ienākuma, ievērojot gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto sadalījumu, tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā, kurā atrodas nekustamais īpašums, - no ienākuma no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas (likuma 26.panta5.daļas 3.punkts). Ņemot vērā iepriekš minēto, iedzīvotāju ienā
070759aiv
070759aiv 20.02.2014 17:39
441 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.