Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības likvidācija
Uz sabiedrības biedru kopsapulces lēmuma pamata uzsākts likvidācijas process. Pieteicies viens kreditors VID - nenomakāti nodokļi 66 Eur, kas nomaksāti.
Tālāk jāizslēdz no UR (14 veidlapa), bet ko sevī ietver pārskats par likvidāciju Karājaizdevu sabiedrību likuma 30 pants?
Vai arī slēhuma finanšu pārskats jāsagatavo? Vai pieteik ar EDS atskaiti.