Grāmatojumi un PVN
Grāmatojumi Un PVN
Latvijā reģistrēta PVN maksātāja SIA “A” (tirgotājs) iegādājas no Lietuvas reģistrēta PVN maksātāja (tirgotāja) lietotu automobili 10 000 EUR vērtībā. Lietuvas PVN maksātājs automobiļa piegādei ir piemērojis īpašo PVN režīmu .
SIA “A” par lietotā automobiļa iegādi neaprēķina un nemaksā valsts budžetā PVN kā par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā. Automobiļa iegādi taksācijas perioda PVN deklarācijā neuzrāda.
SIA “A” iegādātā automobiļa tālākai piegādei ir tiesīga izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu.
Automobilis tiek pārdots par 12 000 EUR.
Automobiļa pārdošanas ar PVN apliekamā vērtība ir (12 000 EUR – 10 000 EUR) : 1,21= 1652,89 EUR.
Aprēķinātais PVN ir 1652,89 EUR x 21 % = 347,11 EUR.
Lietota automobiļa ar PVN apliekamo vērtību SIA “A” norāda attiecīgā taksācijas perioda PVN deklarācijas 41.rindā, no tās aprēķināto PVN – 52.rindā, informāciju par darījumu norāda deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata III daļā.
Nopērk automašīnu
D 2130 K 5310 = 10000 EUR
Pārskaita naudu
D 5310 K 2620 = 10000 EUR
Reģistrē CSDD automašīnas uz sava vārda

Pārdod D 2310 K ???? = 10 000 EUR
D 2310 K 6110 = 1652,89 EUR
D 2310 K 5721 = 347,11 EUR.

Vai Pārdod D 2310 K 2130= 10000 EUR (pašizmaksā neiekļauj), jo realizācija ir no starpniecības , bet galvu jauc , jo bija CSDD reģistrēts uz SIA kā īpašnieks automašīnai?
D 2310 K 6110 = 1652,89 EUR
D 2310 K 5721 = 347,11 EUR