Naudas inkasācija - to uzskaite tirdzniecības uzņēmumā SOS
Labdien grāmatveži un finansisti.

Man ir radušās domstarpības ar grāmatvedi par naudas inkasācijas grāmatojumiem.

Īss apraksts par situāciju: Esam tirdzniecības uzņēmums. Mūsu veikali ir izkaisīti pa visu Latviju. Galvenais birojs atrodas Rīgā. Naudas inkasāciju veic ar direktora rīkojumu norādītas personas. Tas nenotiek katru dienu. Pie naudas inkasācijas veikala kasiere izsit inkasācijas čeku un aizpilda orderi. Visbiežāk tā tiek vai nu tajā pašā dienā, vai nākamās dienas rītā inkasēta bankā - tātad fiziski nauda netiek atvesta uz galveno kasi. Vēl jāpiezīmē - tirdzniecības vietās netiek kārtota kase - tikai kases žurnāls, jo nerodas uzticība kasieriem, tāpēc tas netiek veikts. Tātad uzņēmumā ir tikai viena galvenā kase, kurā ieņēmumi tiek grāmatoti vadoties pēc tirdzniecības vietas norēķinu kases datiem. Rodas domstarpības par grāmatojumu veikšanu.

Mans viedoklis ir šāds: Neskatoties uz šo situāciju ir jāveic formāla grāmatošana:

1. Pamatojoties uz atvesto naudas inkasācijas orderi ir jāizraksta ieņēmumu orderis un kvīts. Grāmatojumam jābūt

D. Galvenā kase

K. Tirdzniecības vietas kase

2. izsniegt avansu saimnieciskajiem darījumiem personai, kura šo naudu tālāk arī inkasēja bankā, atbilstoši MK noteikumiem izrakstīt kases izdevumu orderi

D. Norēķini par izskiegtajiem avansiem

K Galvenā kase

3. Pamatojoties uz bankas kvīti par konta papildināšanu, slēgt avansa norēķinu

D. Nauda bankā

K. Norēķini par izsniegtajiem avansiem

Grāmatvede uzskata, ka labāk nerakstīt avansa norēķinu, par cik nauda fiziski netiek atvesta uz galveno kasi un bieži inkasē vakarā un ieliek bankā naudu tikai nākamajā rītā, veikt tikai divus grāmatojumus:

D.Glavenā kase

K. Tirdzniecības vietas norēķinu kase

D. Banka

K. Galvenā kase

VAI PAT VIENKĀRŠI

D. Banka

K. Tirdzniecības vietas norēķinu kase.

KĀ JUMS ŠKIET PAREIZĀK????? LŪDZU GAIDĪŠU PADOMUS!!!!

P.S. SAVU METODI IZSTRĀDĀJU PAMATOJOTIES UZ AIVARA LUDBORŽA GRĀMATAS "FINANŠU GRĀMATVEDĪBA TIRDZNIECĪBĀ" UN PĒDĒJĀS "BILANCES" AUSMAS JAUNŽEIKARES PADOMA "grāmatvedības organizācija diennakts uzņēmumos"