Akcīzes preču uzskaites žurnāls
Labdien!
Esam saņēmuši licenci kā akcīzes preču ražošanas noliktavas turētāji - ražojam alu.
Radās neskaidrība saistībā ar akcīzes žurnāla aizpildīšana. Kad pārdosim alu, skaidrs, izejošie apjomi atbildīs pārdoatajam apjomam. Bet kā ir ar saņemto noliktavā jeb saražoto alu. Es tā saprotu, ka jāsastāda ražošanas akts. Kādu apjomu man uzrādīt? Vai katru reizi salejot alu tarā, ir jānoformē akts, norādot salieto apjomu? Vai jānoformē viens akts, kurā uzrādīts uzreiz viss apjoms, kas ir tvertnēs?