Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Вовремя не зарегистрировались как ПВН плательщики К списку тем

Вовремя не зарегистрировались как ПВН плательщики
У новой фирмы (не ПВН плательщик) в январе 2018 года оборот за последние 12 месяцев превысил 40 000, но фирма зарегистрировалась ПВН плательщиком (ПВН регистр) только в мае Х.2018.
1) по поводу предналога - отчисляем в счетах с Х.мая 2018,
проводим инвентаризацию товара и о/с на Х.мая 2018 и этот предналог отсчитываем тоже.
2) что делать с оборотом с января по Х.мая 2018? Должны были зарегистрироваться до 15.февраля 2018 НДС плательщиком, но не сделали. Заставят платить НДС с этого оборота? Думаю, нет. Могут ли быть какие-то прочие санкции за период, когда надо было регистрироваться?
Может у кого-то была подобная ситуация?
Спасибо
Karantin
Karantin 28.10.2018 15:16
1366 сообщений на сайте

Ответы (6)

84.pants. Vispārīgie noteikumi nodokļa maksāšanai un to personu noteikšanai, kuras maksā nodokli

(1) Nodokli valsts budžetā maksā ikviens nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts vai kam saskaņā ar šo likumu jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā un kas veic apliekamus darījumus, kuriem iekšzemē piemēro nodokli, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
Я правильно поняла - что за период, когда НАДО было зарегистрироваться, тоже надо налог заплатить?
Karantin
Karantin 28.10.2018 15:40
1366 сообщений на сайте
(10) Ja nereģistrēta nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu vērtība 12 mēnešu laikā pārsniedz šā likuma 59.pantapirmajā daļā noteikto reģistrācijas slieksni, šā nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamā darījuma vērtība līdz reģistrācijas brīdim ir summa, kas pārsniedz 40 000 euro. Aprēķinātā nodokļa summa ir iekļaujama darījuma vērtībā.
Karantin
Karantin 28.10.2018 15:43
1366 сообщений на сайте
свыше 40 000 надо платить....., а предналога нет... огромные цифры к уплате получаются
Karantin
Karantin 28.10.2018 15:44
1366 сообщений на сайте
(5) Šā panta pirmajā daļā minēto atskaitāmo priekšnodokli nosaka attiecībā uz:

1) krājumos uzskaitītajām precēm, arī nodokļa maksātāja paša ražotajām precēm, pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem dienā, kad nodokļa maksātāju uzskata par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

2) pamatlīdzekļiem pēc to bilances vērtības dienā, kad nodokļa maksātāju uzskata par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, pamatojoties uz nodokļa maksātāja pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu;

3) precēm un pakalpojumiem, kurus nodokļa maksātājs izmantojis paša ražotajiem vai būvētajiem pamatlīdzekļiem, ja tie nav nodoti ekspluatācijā, — atskaitāmā priekšnodokļa summu veido ar pamatlīdzekļa izveidošanu tieši saistītās izmaksas par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, pamatojoties uz nodokļa maksātāja pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu;

4) pakalpojumiem, pamatojoties uz nodokļa maksātāja pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu.
это за что предналог отчислить можно
Karantin
Karantin 28.10.2018 15:55
1366 сообщений на сайте
Да,за период, когда надо было зарегистрироваться, тоже надо налог заплатить. У моих знакомых все пересчитали после годового отчета ( бухгалтер пропустила регистрацию). Весь оборот за год минус 40000. Начислили 21% и штрафы
070759aiv
070759aiv 29.10.2018 16:55
405 сообщений на сайте
А почему никто не сказал, что предналог можно списывать за услуги за период три месяца ДО регистрации и товары 12 месяцев до регистрации?

93.pants Tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un importētajām precēm pirms personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
(1) Nodokļa maksātājam, arī citas dalībvalsts nodokļa maksātājam un trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājam pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ir tiesības atskaitīt šā likuma 92.pantā noteiktajā kārtībā aprēķināto priekšnodokli no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kurus šī persona iegādājusies vai saņēmusi pirms reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētās tiesības nav piemērojamas attiecībā uz:
1) precēm, kas ir iegādātas agrāk nekā 12 mēnešus pirms dienas, kad nodokļa maksātāju uzskata par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;
2) pakalpojumiem, kas ir saņemti agrāk nekā trīs mēnešus pirms dienas, kad nodokļa maksātāju uzskata par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.
Lukan
Lukan 09.11.2018 11:47
35 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты