Kļūdas EKA
Cienījamie grāmatveži. Lūdzu izsakiet savas domas par šādu sitāciju.
Bija nepieciešami divas dienas nomainīt biroja administratoru,kurš strādā arī ar EKA.
Darbinieku mēnesi gatavoja
.
REZULTĀTS:pirmā diena Summas ,kas apmaksātas ar bezskaidra norēķina kartēm-kases aparātā parādās kā skaidra nauda. Vakarā inkasācija netiek veikta.BezX atskaites uzreiz Z
-otrā diena EKA izsista atmaksa un iegrāmatota skaidrā nauda.Inkasēta it kā ieliktā nauda,bet vakarā atkal bez X sagatavots Z tikai ar (-) zīmi nauda kasē,jo dienas ieņēmums rezultātā mazāks par atmaksāto summu.Visumanipulāciju rezultātā es pazaudēju darbu,jo uzkatīju,ka tā ir klaja bezrūpība.Man pateica ,ka trīs speciālisti uzkatīja,ka tā ir darba parasta klūda.