Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Kāpēc ir nepieciešams rēķins? К списку тем

Kāpēc ir nepieciešams rēķins?
Labdien, godātie kungi un cienījamās kundzes - speciālisti!
Esam visi ir pārliecināti, ka rēķins ir pamatu pamats komercdarbībā, tomēr ir Latvijā "īpašas" personības, kam ir cits viedoklis - skat. slavena "zemes barona" izteicienus, kurus viņš atskaņoja arī 11.12.2018.Apgabaltiesā tiesas sēdē sakarā ar publikācijā minētajām civillietām un... gandrīz pārliecināja tiesu. Tās būtu jautri, ja nebūtu tik skumji, tāpēc vēršos pie Jums ar lūgumu pamatot: kāpēc komersantam ir nepieciešams savam klientam piestādīt rēķinu, lai saņemtu vēlamo naudu. Kaut gan ir runa par piespiedu zemes nomas attiecībām, tomēr šajā gadījumā zemes īpašnieks ir komersants (nevis vēsturiskais īpašnieks vai mantinieks), kuram ir saistoši LR normatīvie akti grāmatvedības un nodokļu jomā, bet kurš apgalvo, ka nedz Likums par grāmatvedību (7.pants), nedz PVN likums u.c. nenoteic viņa pienākumu piestādīt rēķinus klientiem - dzīvokļu īpašniekiem - lasiet, smaidiet, bet var būt viņam ir taisnībā:)? Skat. Komentārus publikācijai “Zemes baronu shēma “taisnīgajā” Latvijas tiesā? portāla'PIetiek.com https://www.pietiek.com/raksti/zemes_baronu_shema_taisnigaja_latvijas_tiesa/komentari
Līguma nav. Darījuma būtiskās sastāvdaļas tiesā nav noteiktās.
Vgk2017
Vgk2017 11.12.2018 23:01
35 сообщений на сайте

Ответы (38)

Возможно, есть одно оправдание не платить -если неизвестно кому платить, на какой счёт и в каком банке. Т.е.нет совершенно никакой информации о землевладельце.
Allda
Allda 15.12.2018 23:19
2781 сообщение на сайте
Скажите "спасибо" Сейму и суду, что приняли такие законы.
Maija 12.12.2018 20:52
Спасибо, Майя, в данной ситуации надо сказать народу Латвии. Который выбирал Сейм. Который утверждает судей:) Каков народ, таков Сейм, судьи, жизнь. Auni un cirpēji
Vgk2017
Vgk2017 15.12.2018 23:21
35 сообщений на сайте
Возможно, есть одно оправдание не платить -если неизвестно кому платить, на какой счёт и в каком банке. Т.е.нет совершенно никакой информации о землевладельце.
Allda 15.12.2018 23:19
Эту информацию конечно можно добыть - за деньги - в Земельной книге, запросив платную справку. Но простите, какой закон обязывает 110 000 это делать, т.е. САМИМ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
Vgk2017
Vgk2017 15.12.2018 23:22
35 сообщений на сайте
Когда и кто отменил gribas izteikumu kā darījuma būtisku sastāvdaļu?
Vgk2017
Vgk2017 15.12.2018 23:23
35 сообщений на сайте
Tiem, kuri neizprot: ir noslogotās VISAS Latvijas tiesas: tikai vienā RPVPT - 70 lietas vienā mēnesī - decembrī, kurus izskatīs vieni un tie paši "īpašie" tiesneši. Prasība - maksāt "uz priekšu" par sešiem mēnešiem, kas ,ņemot vērā iespējamu zemes īpašnieku maksātnespēju (SIA Reversed tā jau ir pasludinātā), ir vienkārši bīstami u.t.t. To izprot tikai tie, kuri izmēģināja "baronu"nekaunību. Tāpēc jautājums par RĒĶINIEM šajā gadījumā IR būtisks.
Vgk2017
Vgk2017 15.12.2018 23:32
35 сообщений на сайте
Скажите "спасибо" Сейму и суду, что приняли такие законы.
Maija 12.12.2018 20:52
Спасибо, Майя, в данной ситуации надо сказать народу Латвии. Который выбирал Сейм. Который утверждает судей:) Каков народ, таков Сейм, судьи, жизнь. Auni un cirpēji
Vgk2017 15.12.2018 23:21
Времена не выбирают, в них живут и умирают.
Думаю, это не та площадка, где надо искать правду. В конце концов у Вас есть шанс на внеочередные выборы. Идите к депутатам, выступайте на партийных собраниях, поднимайте опрос на Mana Balss ...
Tehnolog
Tehnolog 16.12.2018 10:59
2849 сообщений на сайте
Скажите "спасибо" Сейму и суду, что приняли такие законы.
Спасибо, Майя, в данной ситуации надо сказать народу Латвии. Который выбирал Сейм. Который утверждает судей:) Каков народ, таков Сейм, судьи, жизнь. Auni un cirpēji
Времена не выбирают, в них живут и умирают.
Думаю, это не та площадка, где надо искать правду. В конце концов у Вас есть шанс на внеочередные выборы. Идите к депутатам, выступайте на партийных собраниях, поднимайте опрос на Mana Balss ...
Ваш совет относится к Майе: мой вопрос - GRĀMATVEDĪBAS RĒĶINS: IR VAI NAV NEPIECIEŠAMS:)
Vgk2017
Vgk2017 16.12.2018 15:33
35 сообщений на сайте
Нигде в законах не сказано, что нужен именно счет. Для бухгалтерии нужен оправдательный документ, который может выглядеть как угодно и составляться как угодно, лишь бы содержал определенные реквизиты.

В отдельных случаях форма оправдательного документа определена законами - налоговый счет для НДС, чек ЭКА для торговли за наличные, таможенная декларация при экспорте-импорте...
Для землевладельцев, если они не плательщики НДС, форма оправдательного документа не определена.
Если вам известен партнер по сделке, размер платежа (эту информацию можно получить в земельной книге), можете сами составить оправдательный документ, если он вам нужен.
Maija
Maija 16.12.2018 16:39
28212 сообщений на сайте
Для землевладельцев, если они не плательщики НДС, форма оправдательного документа не определена.
Если вам известен партнер по сделке, размер платежа (эту информацию можно получить в земельной книге),
Maija 16.12.2018 16:39
Благодарю, все верно, кроме цитируемого текста. Не стоит сужать сферу применения оправдательного документа, вникая в не для всех ясные дебри отношений раздельной собственности (именно так называется законопроект о ее ликвидации) - размер платежа в Земельной книге не получишь - не углубляемся в дебри.
Jūs - par tiesībām, kas gan nenoteic pienākumus. Proti,vai Foruma speciālistiem ir zināms, kādā LR normatīvajā aktā noteiktās pakalpojuma saņēmēja pienākums meklēt pakalpojuma sniedzēja rekvizītus, pašam aprēķināt maksu u.t.t. situācijā, kad līgums nav noslēgts, kā arī skaidri nav izteiktā pakalpojuma sniedzēja griba maksājumus saņemt? Man tādi normatīvie akti nav zināmi, bet ir zināms, ka griba ir tiesiskā darījuma būtiskā sastāvdaļa.
Vgk2017
Vgk2017 16.12.2018 19:32
35 сообщений на сайте
по гражданскому закону действительно обязан содержать пользователь, но по другим пунктам того же закона эти затраты ему ОБЯЗАН компенсировать собственник земли
Vgk2017 15.12.2018 15:25
а можно, плиз, ссылку на закон? очень хочется почитать
Albina
Albina 17.12.2018 11:09
63138 сообщений на сайте
а можно, плиз, ссылку на закон? очень хочется почитать
Albina 17.12.2018 11:09
Легко: Civillikuma 2138.p.: Uz iznomāto vai izīrēto lietu gulošās nastas un apgrūtinājumi, ja nav norunāts citādi, jānes iznomātājam vai izīrētājam; tādēļ viņam arī jāatlīdzina izdevumi, ko tam nolūkam būtu taisījis nomnieks vai īrnieks.
Saistību tiesību komentāros prof.Torgāna red. четко разъясняется: Izīrētājs pēc līguma noslēgšanas paliek izīrētās lietas īpašnieks un tāpēc viņam jāturpina veikt darbus un kārtot maksājumus, kas kvalificējami kā nastas un apgrūtinājumi: nodokļi, ielas uzkopšana pie izīrētās mājas, maksājumi par gružu aizvešanu u.c. (864.p.). Ja citādas vienošanas nav un īrnieks ir taisījis izdevumus sakarā ar nastām un apgrūtinājumiem, kas guļ uz izīrēto lietu, viņš var prasīt no izīrētāja to atlīdzināšanu.
"Jaunbaroni" просто бессовестно пользуются незнанием пользователей земли - точно так же, как pārvaldnieki, увы.
Альбина, а по по вопросу счета что думаете:)?
Vgk2017
Vgk2017 18.12.2018 00:00
35 сообщений на сайте
Спасибо!
По существу - это больше к юристам. Но в принципе я согласна с Майей. Если есть договор и в нем имеются все необходимые реквизиты, то счет необязателен. Второй вопрос - если договора нет. Я бы в этом случае делала накопления, потому что от обязанности платить, даже при отсутствии договора, вас никто не освобождал.
Albina
Albina 18.12.2018 09:56
63138 сообщений на сайте
если договора нет. Я бы в этом случае делала накопления, потому что от обязанности платить, даже при отсутствии договора, вас никто не освобождал.
Albina 18.12.2018 09:56
Ну да, не знаю кому - реквизиты оплаты, не знаю сколько - нет предмета купли (площадь участка земли не оформлена по закону), не высказано желание (griba) поставщика услуги получить конкретную сумму на конкретный счет... Написано же, что нет договора.
Это мошенническая схема: пролоббировав поправки к Гражданско-процессуальному закону, mazā apmēra prasības/vienkāršotās prasības, теперь без предоставления счетов - сразу в суд, где свои судьи принимают нужные решения. Поэтому вопрос о счете принципиален. Накопления - да, логично и разумно, но не спасают от мафиозной группировки "баронов" и судей.
Благодарю всех - особенно за противоречащие закону и логике возражения, дающие толчок мысли:)
Я здесь не частый гость - с наступающим Рождеством (кто сказал, когда оно правильное?:))!
Vgk2017
Vgk2017 18.12.2018 22:40
35 сообщений на сайте
не знаю сколько - нет предмета купли
Vgk2017 18.12.2018 22:40
берите максимальные законные проценты

нет предмета купли (площадь участка земли не оформлена по закону)
Vgk2017 18.12.2018 22:40
для этого существует специальная комиссия, которая определяет функционально необходимый размер участка

Да, муторно, но будет основание для накоплений.
Albina
Albina 19.12.2018 10:05
63138 сообщений на сайте
кто сказал, когда оно правильное?
Vgk2017 18.12.2018 22:40
правильное - у каждого свое
Albina
Albina 19.12.2018 10:06
63138 сообщений на сайте
для этого существует специальная комиссия, которая определяет функционально необходимый размер участка
Albina 19.12.2018 10:05
...и которая рассматривает правомерно принятое решение КОПИБЫ. Будем ждать поправки норм.актов, меняющие на сегодня bezcerīgu ситуацию (ответственность собственника и статус копибы) - всех, кого интересует вопрос и готовы поучаствовать в обсуждении, присоединяйтесь к группе NĪLA на Facebook!
правильное - у каждого свое
Albina 19.12.2018 10:06
- это да
Vgk2017
Vgk2017 19.12.2018 12:54
35 сообщений на сайте
Будем ждать когда этот маразм вообще отменят
Albina
Albina 19.12.2018 13:46
63138 сообщений на сайте
Ну кто ж свою кормушку закроет? Зря что ль двух министров вводят
Tt7
Tt7 19.12.2018 14:26
37856 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.