Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Трудовое законодательство, трудовые отношения. Охрана труда

Непрерывный отпуск К списку тем

Непрерывный отпуск
Приветствую!
За долгие годы работы накопился не выбранный отпуск, скажите не будет ли нарушение, если пойти в отпуск НЕПРЕРЫВНО, например на 3 месяца, а то и более?
Кто-то сталкивался с таким....
Спасибо.
Maliska
Maliska 29.05.2020 12:01
2254 сообщения на сайте

Ответы (11)

Не вижу ограничений. Если только выглядит как отпуск "формальный, на бумаге", но если сотрудника реально не будет на работе, то пусть гуляет.
Otkat
Otkat 29.05.2020 13:41
545 сообщений на сайте
Внимательно почитайте DL 143.p--157.p всё что касается отпусков.
Сама не сталкивалась,но что-то приходит на память,что отпуск можно взять не более,чем за последние 2 года.А за остальные не использованные отпуска - компенсацию при увольнении.
Но почитайте закон, и/или позвоните в Трудовую инспекцию и проконсультруйтесь
Gravchik
Gravchik 01.06.2020 17:19
5909 сообщений на сайте
Да прочитайте 31 статью насчет срока давности, хотя всегда можно договориться. Почти всегда.
В данном случае требуется только согласие работодателя - никто же не страдает
Mu-maija
Mu-maija 01.06.2020 17:28
15215 сообщений на сайте
Честно фигня вышла бы, если только при увольнении свои накопления можно было бы тратить...

И учителя же идут в отпуск сразу нá два месяца...
Ant_lv
Ant_lv 01.06.2020 21:00
1975 сообщений на сайте
Внимательно почитайте DL 143.p--157.p всё что касается отпусков.
Сама не сталкивалась,но что-то приходит на память,что отпуск можно взять не более,чем за последние 2 года.А за остальные не использованные отпуска - компенсацию при увольнении.
Но почитайте закон, и/или позвоните в Трудовую инспекцию и проконсультруйтесь
Gravchik 01.06.2020 17:19
а мне на память приходит, что как раз отгулять можно весь накопившийся отпуск, а вот при уходе с работы компенсацию рассчитывают только за последние 2 года
Maliska
Maliska 12.06.2020 10:31
2254 сообщения на сайте
я нашла это (две ссылки), дальше ищите сами

2011 год

https://www.vgk.lv/forum/thread/97765-tiesvediba-ar-vid?page=3
"Senāts mainījis pozīciju jautājumā par to, vai darbinieks, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, var prasīt kompensāciju par visām darba tiesisko attiecību laikā neizmantotajām atvaļinājuma dienām.

Augstākās tiesas Senāts atzina, ka darbinieka tiesības prasīt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu darba tiesisko attiecību izbeigšanās gadījumā ir saistītas ar darbinieka tiesībām uz atvaļinājumu kārtējā gadā. Tā kā Darba likuma 149. panta trešā daļa nosaka tiesības pārcelt atvaļinājuma daļu tikai uz vienu gadu, tad tiesības uz atvaļinājumu zūd, kad beidzies to izmantošanas laiks (kārtējā gada ietvaros vai nākamā gada ietvaros, ja daļa no atvaļinājuma pārcelta). Senāts norādījis, ka Darba likuma 149. panta piektā daļa paredz tiesības prasīt kompensāciju tikai par kārtējo gadu. Senāts atzina, ka darbiniekam pašam laicīgi jārūpējas par savu aizskarto tiesību aizsardzību.

Līdz šim tiesu praksē, tostarp Senāta judikatūrā, (lietas Nr. SKC-155 (2007) un SKC-57 (2007)), tika atzīta tēze, ka izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darbiniekam ir tiesības saņemt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu par visu darba tiesisko attiecību laiku, kurā atvaļinājums nav izmantots.

Turpmāki Senāta nolēmumi rādīs, vai šis Senāta nolēmums nozīmē Senāta judikatūras maiņu, jo pēdējā spiedumā vispār nav apsvērti iepriekšējos Senāta spriedumos izteiktie argumenti. " (с)
Ollio
Ollio 31.03.2011 11:15
772 ziņojumi
Meek
Meek 12.06.2020 11:16
5194 сообщения на сайте
и 2017 год

https://www.vgk.lv/forum/thread/115806-mozhno-li-ne-vyhodit-v-otpusk#p-1177950

Būtiski grozījumi izdarīti 149.panta5.daļā, kas paredz, ka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. Šī tiesību norma papildināta ar noteikumu, kas paredz, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, kad darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
Līdz šim darba tiesību praksē valdīja Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta paustā atziņa, ka, zūdot tiesībām uz reālu atvaļinājuma izmantošanu, zūd arī tiesības uz kompensāciju par to.
Tomēr ar jaunajiem grozījumiem likumdevējs, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūru, ir atzinis 149.panta5.daļas interpretācijas kļūdainumu, konkrēti, nosakot, ka kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu piedziņas termiņš nav ierobežots, un atvaļinājuma nauda būs kompensējama par visu atvaļinājuma neizmantošanas laiku.
Japaina
Japaina 16.10.2017 20:29
10269 ziņojumi
Meek
Meek 12.06.2020 11:17
5194 сообщения на сайте
Diemžēl šo viedokli juristi patlaban apstrīd.
Darbiniekam tiek piedāvāts paskaidrot, kāpēc viņš nav izmantojis atvaļinājumu savlaicīgi... kas viņam traucēja iešanu atvaļinājumā... Kā vienmēr - papļāpāšanas iespēja.
Turklāt bija piedāvāts variants atvaļinājuma aprēķinam par vecajiem gadiem, izejot no darba samaksas tajos vecajos gados, tikai kā vienmēr neienāca prātā kā to fiziski izdarīt...
Mu-maija
Mu-maija 12.06.2020 12:04
15215 сообщений на сайте
Внимательно почитайте DL 143.p--157.p всё что касается отпусков.
Сама не сталкивалась,но что-то приходит на память,что отпуск можно взять не более,чем за последние 2 года.А за остальные не использованные отпуска - компенсацию при увольнении.
Но почитайте закон, и/или позвоните в Трудовую инспекцию и проконсультруйтесь
Gravchik 01.06.2020 17:19
а мне на память приходит, что как раз отгулять можно весь накопившийся отпуск, а вот при уходе с работы компенсацию рассчитывают только за последние 2 года
Maliska 12.06.2020 10:31
Darba likums 149.p. (5) ..... DD ir pienākums izmaksāt atlīdzību par VISU PERIODU, par kuru darbinieks NAV IZMANTOJIS ikagadējo apmaksāto atvalinājumu.
Про 2 года это была старая редакция
Gravchik
Gravchik 13.06.2020 12:04
5909 сообщений на сайте
Эта "старая редакция" по сей день находится в 31 статье ЗоТ.
Mu-maija
Mu-maija 13.06.2020 14:33
15215 сообщений на сайте
Piedodiet, cienītās dāmas, tomēr man no malas šķiet, ka Jūs runājat par dažādām lietām.
Interesantākais ir tas, ka Jums abām ir taisnība.
Tikai... Gravchik raksta par pienākumu izmaksāt kompensāciju, Mu-maija raksta par noilgumu.
Pienākumam izmaksāt kompensāciju nav nekāda noilguma. Kompensācija saskaņā ar Darba likuma 149.panta piektās daļas noteikumiem ir jāizmaksā par VISU periodu, tiktāl pareizi.
Un ir pareizi, ko raksta Mu-maija - noilgums ir 2 gadi.
Noilgums PRASĪBAI - gadījumā, ja darba devējs kompensāciju neizmaksā un darbinieks vēršas ar prasību tiesā.
Tas viņam jāizdara divu gadu laikā no atbrīvošanas dienas - kad bija jāsaņem kompensācija.
Abi likuma panti ir spēkā, un tie NAV PRETRUNĀ viens ar otru.
Tāds ir mans redzējums, cienītās dāmas!
Aivars007
Aivars007 13.06.2020 18:39
25407 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.