Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Учредителю был выдан заем, учредитель продает доли. К списку тем

Учредителю был выдан заем, учредитель продает доли.
Вопрос следующий, одному из учредителей в 2017 году был выдан заем сроком на 5 лет. Сейчас учредитель хочет продать свои доли. Заем еще не вернул, возвращать не будет за не имением средств. Я правильно считаю, что на сумму займа придется увеличить облагаемый доход, приравняв ее к дивидендам?
Irina_8ko
Irina_8ko 16.11.2021 13:45
2751 сообщение на сайте

Ответы (18)

Юридически невозврат займа и продажа долей никак не связаны. Если компания просто хочет списать долг с баланса, не предпринимая никаких действий по его возврату, то налогооблажение зависит от того, является ли учредитель физическим или юридическим лицом.
Nativan
Nativan 16.11.2021 17:59
10 сообщений на сайте
А если СИА переписывается на другого владельца, но на балансе есть кредиторская задолженность предыдущему владельцу. Заем переходит на нового владельца или все-таки этот заем остается за старым владельцем?
Elecbird
Elecbird 19.11.2021 18:32
2311 сообщений на сайте
Если займ был выдан учредителю, то это дебиторская задолженность.
А налогообложение невозвращенного займа зависит от того, были ли соблюдены условия закона при выдаче займа, а это долгая история ...
Mu-maija
Mu-maija 19.11.2021 19:55
15596 сообщений на сайте
UIN
11. pants. Aizdevumi saistītajām personām

(1) Saistītajai personai izsniegts aizdevums ir uzskatāms par nosacītu peļņas sadali un apliekams ar nodokli atbilstoši šā likuma normām.

(4) Šā panta pirmo daļu nepiemēro:

1) izsniegtajiem aizdevumiem tādā apmērā, kādā nodokļa maksātājs ir saņēmis aizdevumu no personas, kas nav ar nodokļa maksātāju saistīta persona;

2) pārskata gadā izsniegtajiem aizdevumiem, ja pārskata gada sākumā bilancē neveidojas iepriekšējo pārskata gadu nesadalītā peļņa;

3) pārskata gadā izsniegtajiem aizdevumiem tādā apmērā, kādā tie nepārsniedz pārskata gada sākumā reģistrēto pamatkapitālu, no kura atņemta iepriekšējos pārskata gados izsniegtā un neatgūtā kopējā aizdevumu summa, neietverot šīs daļas 1., 4. un 5.punktā minētos aizdevumus;

4) aizdevumiem, kuri izsniegti uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus;

33. Šā likuma 11. pants ir attiecināms uz tiem aizdevumiem, kuri izsniegti, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, vai izsniegti 2017. gadā, ja to mērķis ir bijis mākslīgi samazināt nodokļa bāzi.

34. Piemērojot šā likuma 11. panta pirmo un ceturto daļu, apliekamais ienākums nav jāpalielina par aizdevuma daļu, kas nepārsniedz nesadalīto peļņu, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī.
El_ve
El_ve 19.11.2021 20:37
65 сообщений на сайте
Starp citu, ir vēl IIN likuma prasības un ierobežojumi un, ja aizņēmējs ir FP, tad vispirms piemēros IIN un soc...
Mu-maija
Mu-maija 19.11.2021 21:00
15596 сообщений на сайте
но на балансе есть кредиторская задолженность предыдущему владельцу
Elecbird 19.11.2021 18:32
Я имела ввиду СИА должна владельцу. Владелец когда-то одолжил СИА на развитие.
СИА с небольшими убытками, владелец себе так и не забрал долг, который ему должна СИА.
Elecbird
Elecbird 19.11.2021 21:54
2311 сообщений на сайте
А если СИА переписывается на другого владельца, но на балансе есть кредиторская задолженность предыдущему владельцу. Заем переходит на нового владельца или все-таки этот заем остается за старым владельцем?
Elecbird 19.11.2021 18:32
Я думаю, что если "старый" владелец одолжил деньги фирме, то и при переходе фирмы к "новому" владельцу, фирма остаётся должна "старому" владельцу.
Kvitka
Kvitka 19.11.2021 22:16
378 сообщений на сайте
А это про кого?

одному из учредителей в 2017 году был выдан заем сроком на 5 лет
Mu-maija
Mu-maija 20.11.2021 10:22
15596 сообщений на сайте
А если СИА переписывается на другого владельца, но на балансе есть кредиторская задолженность предыдущему владельцу. Заем переходит на нового владельца или все-таки этот заем остается за старым владельцем?
Elecbird 19.11.2021 18:32
Ja jūsu rīcībā nav nekāda cesijas līguma, tad kreditors paliek vecais. Diezgan bieži vienlaikus tiek noslēgts arī cesijas līgums, bet ir gadījumi, kad par to piemirst. Jūs taču jebkuru citu kreditoru nevarat tāpat vien, bez dokumenta nomainīt? Pavaicājiet valdei, lai atrisina šo jautājumu.
Ilzex
Ilzex 20.11.2021 11:02
2468 сообщений на сайте
А это про кого?

одному из учредителей в 2017 году был выдан заем сроком на 5 лет
Mu-maija 20.11.2021 10:22
Это я влезла в тему и задала свой вопрос.
Elecbird
Elecbird 20.11.2021 14:36
2311 сообщений на сайте
А если СИА переписывается на другого владельца, но на балансе есть кредиторская задолженность предыдущему владельцу. Заем переходит на нового владельца или все-таки этот заем остается за старым владельцем?
Elecbird 19.11.2021 18:32
Я думаю, что если "старый" владелец одолжил деньги фирме, то и при переходе фирмы к "новому" владельцу, фирма остаётся должна "старому" владельцу.
Kvitka 19.11.2021 22:16
Вот мне сказали (бухгалтер, который не раз сталкивалась, когда СИА переписывали), что долг переносится на нового владельца. Для уверенности, можно попросить расписку от старого владельца, что не имеет претензий и требовать старый долг не будет. Якобы так делают не первый раз и проблем никогда не было.
Я же тоже считаю, что с юридической точки зрения, раз одолжил СИА Вася Пупкин, то СИА и должна Васе Пупкину и неважно владелец он или просто физическое лицо, и, что теперь будут новые владельцы у этой СИА.
Elecbird
Elecbird 20.11.2021 14:44
2311 сообщений на сайте
https://itiesibas.lv/raksti/komercdarbiba/valdes-locekli/bizness-ipasnieka-aizdevums/20407
та много интересного, например "Fakts, ka iepriekšējais īpašnieks nav nodevis nevienu apliecinājumu vai dokumentu, kurā norādītu, ka vēlas atgūt vai nodot prasības jaunajam uzņēmuma īpašniekam, neizslēdz iespēju iepriekšējam īpašniekam (pēc kāda laika) vērsties pret sabiedrību ar prasījumu par aizdevuma summas atmaksu. Ņemot vērā manu pieredzi, tas vienmēr notiek negaidīti un nepiemērotākajā laikā. Līdz ar to jaunajam sabiedrības dalībniekam ļoti rūpīgi jāizvērtē iespējamās sekas, kas var rasties no saņemtā un neatprasītā aizdevuma."
Otkat
Otkat 20.11.2021 18:23
1022 сообщения на сайте
Вам в любом случае нужен документ. Для смены кредитора - договор цессии. Делается это вместе с договором продажи долей или позже отдельным договором -уже не важно. Покупка долей и кредит между собой не связаны. В моей практике было, когда долг учредителю списывался перед ликвидацией предприятия. Делали специальное vienošanās к договору займа с подписями с обеих сторон. При договоре цессии стоит также учитывать риск возникновения дохода с прироста капитала, если в будущем новый кредитор захочет займ всё же получить.
Nativan
Nativan 20.11.2021 19:51
10 сообщений на сайте
Ещё по поводу договора цессии. Сам договор должнику может быть не доступен, т.к. содержит информацию о стоимости сделки. Наш юрист, в своё время, делал специальное письмо с подписью трёх сторон, что должник проинформирован о смене кредитора на основании договора цессии. Подписывали старый кредитор, новый кредитор и должник.
Nativan
Nativan 20.11.2021 20:27
10 сообщений на сайте
Что-то помнится мне, что должнику совсем по барабану кому он должен... Кто предъявит требование, тому и придется платить.
Может ошибаюсь...
Mu-maija
Mu-maija 22.11.2021 12:36
15596 сообщений на сайте
Спасибо большое за ответы.
Так выходит просто так строчка в балансе - aizdevums vadībai не переходит по праву новому владельцу. Странно, что меня так проконсультировали и что наоборот все в восторге получить СИА, где есть долг владельцу и мол без налогов можно вытащить сумму с СИА.

А почему договор цессии? Просто переписать долг по займу нельзя, да?
Ну конечно, когда-то вложил свои кровные и другое лицо забирает их ни за что, без налогов, это ж чистой воды доход другого лица ни за какие заслуги.

Самый лучший вариант по мне это договор дарения оформить на этот заем и спать спокойно. Пусть СИА на прибыль идет.
Elecbird
Elecbird 23.11.2021 12:23
2311 сообщений на сайте
Просто переписать - такого в гражданском законе нет.
Ant_lv
Ant_lv 23.11.2021 15:14
2822 сообщения на сайте
Спасибо!
Elecbird
Elecbird 24.11.2021 16:01
2311 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.