Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Кассовый приходный ордер по квиточкам К списку тем

Кассовый приходный ордер по квиточкам
SIA получает от физических лиц плату за аренду, оформляет квит на каждое физическое лицо. Ежемесячно в одно число делают оплату наличными несколько физических лиц.
Как правильно оформлять кассовые приходные ордера?
1) На одно лицо - кассир (руководитель) суммировать все квиточки за день, приложить к ордеру квиты
2) На каждое лицо (плательщику) отдельно оформлять приходный ордер по каждому квиту
Elecbird
Elecbird 31.03.2022 14:30
2392 сообщения на сайте

Ответы (22)

Отоброжать по факту. Сидит руководитель, принимает плату, выписывает квиточек. В конце дня несет полученные деньги в кассу предприятия - приходный ордер на всю сданную сумму.
Klepa
Klepa 31.03.2022 16:16
6726 сообщений на сайте
Спасибо!!!
Elecbird
Elecbird 31.03.2022 17:19
2392 сообщения на сайте
Protams, tā var darīt. Tikai jāatceras par debitoru uzskaiti.
Tāpēc ieteicams D2610 (kase) K2660 (Norēķini ar debitoriem skaidrā naudā).
Un pēc tam katru kvīti D2660 K2310 (pret katru debitoru).
Protams, ja vien visa grāmatvedība netiek kārtot rūtiņu burtnīcā (kladē).
Aivars007
Aivars007 01.04.2022 17:19
26870 сообщений на сайте
Protams, tā var darīt. Tikai jāatceras par debitoru uzskaiti.
Tāpēc ieteicams D2610 (kase) K2660 (Norēķini ar debitoriem skaidrā naudā).
Un pēc tam katru kvīti D2660 K2310 (pret katru debitoru).
Protams, ja vien visa grāmatvedība netiek kārtot rūtiņu burtnīcā (kladē).
Aivars007 01.04.2022 17:19
Var arī veikt tādus grāmatojumus D2380 K2310 par katru klientu atsevišķi. Un 2610 K2380, kad nauda iesniegta kasē. Vai ne?
Klepa
Klepa 02.04.2022 08:56
6726 сообщений на сайте
Protams, tā var darīt. Tikai jāatceras par debitoru uzskaiti.
Tāpēc ieteicams D2610 (kase) K2660 (Norēķini ar debitoriem skaidrā naudā).
Un pēc tam katru kvīti D2660 K2310 (pret katru debitoru).
Protams, ja vien visa grāmatvedība netiek kārtot rūtiņu burtnīcā (kladē).
Aivars007 01.04.2022 17:19
А на каком основании делать проводку Д2310 К6110?
Elecbird
Elecbird 04.04.2022 11:38
2392 сообщения на сайте
Protams, tā var darīt. Tikai jāatceras par debitoru uzskaiti.
Tāpēc ieteicams D2610 (kase) K2660 (Norēķini ar debitoriem skaidrā naudā).
Un pēc tam katru kvīti D2660 K2310 (pret katru debitoru).
Protams, ja vien visa grāmatvedība netiek kārtot rūtiņu burtnīcā (kladē).
Aivars007 01.04.2022 17:19
Var arī veikt tādus grāmatojumus D2380 K2310 par katru klientu atsevišķi. Un 2610 K2380, kad nauda iesniegta kasē. Vai ne?
Klepa 02.04.2022 08:56
А зачем на каждого клиента заводить еще авансовый отчет? лишние бумажки...
Elecbird
Elecbird 04.04.2022 11:39
2392 сообщения на сайте
Protams, tā var darīt. Tikai jāatceras par debitoru uzskaiti.
Tāpēc ieteicams D2610 (kase) K2660 (Norēķini ar debitoriem skaidrā naudā).
Un pēc tam katru kvīti D2660 K2310 (pret katru debitoru).
Protams, ja vien visa grāmatvedība netiek kārtot rūtiņu burtnīcā (kladē).
Aivars007 01.04.2022 17:19
Var arī veikt tādus grāmatojumus D2380 K2310 par katru klientu atsevišķi. Un 2610 K2380, kad nauda iesniegta kasē. Vai ne?
Klepa 02.04.2022 08:56
А зачем на каждого клиента заводить еще авансовый отчет? лишние бумажки...
Elecbird 04.04.2022 11:39
Не авансовый отчет. Если Вы хотите в кассу положить деньги одной общей суммоу за день и отобразить по факту, что ее сдал человек, который в течении дня принимал деньги, то предлагаемая проводка Д касса К подотчтное лицо. Но, при этом, как понимаю, вам нужен и аналитический учет клиентов, которые заплатили, и, которым был выписан счет. Если клиенты платили подотчетному лицу, по факту это проводки Д подотчетное лицо К клиенты.
Klepa
Klepa 04.04.2022 12:24
6726 сообщений на сайте
Стесняюсь спросить, но почему выписываются квиты, а не выбиваются кассовые чеки?
Albina
Albina 05.04.2022 12:20
64124 сообщения на сайте
Стесняюсь спросить, но почему выписываются квиты, а не выбиваются кассовые чеки?
Albina 05.04.2022 12:20
Нету кассового аппарата. Оплату за аренду принимают по квиточкам наличными.
Elecbird
Elecbird 05.04.2022 14:25
2392 сообщения на сайте
Стесняюсь спросить, но почему выписываются квиты, а не выбиваются кассовые чеки?
Albina 05.04.2022 12:20
Нету кассового аппарата. Оплату за аренду принимают по квиточкам наличными.
Elecbird 05.04.2022 14:25
А это разрешено правилами?
Albina
Albina 05.04.2022 14:26
64124 сообщения на сайте
Elecbird
Elecbird 05.04.2022 14:39
2392 сообщения на сайте
82.1.3. par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem, ja tajā vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas. Vidējos skaidrās naudas ieņēmumus mēnesī aprēķina, trijos iepriekšējos kalendāra mēnešos gūto skaidrās naudas ieņēmumu kopējo summu izdalot ar trīs. Ja vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas, nākamā mēneša laikā nodrošina kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanu;
Elecbird
Elecbird 05.04.2022 14:55
2392 сообщения на сайте
не подходит?
Elecbird
Elecbird 05.04.2022 14:56
2392 сообщения на сайте
Наверное подходит, я просто поинтересовалась ))
Albina
Albina 05.04.2022 16:04
64124 сообщения на сайте
Добрый день.
А если парикмахер (самозанятое лицо) снимает место в салоне по договору аренды, например на год, оплата наличными. Ограничения в седелках с наличными 7200 евро относится в данном случае или нет?
Ежемесячная плата по договору это каждый месяц одна сделка или разные?
Договор один, но никак не искусственно поделенные суммы на 12 раз...

Darījuma dalībniekiem nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) neatkarīgi no tā, kādā laika periodā šie darījumi notiek. Noteiktais ierobežojums nodokļu maksātājiem veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro, ir attiecināms uz katru atsevišķu darījumu ar vienu darījuma partneri (nevis uz visiem ar šo vienu darījuma partneri veiktajiem darījumiem).
Darījumam ir vērtējama ne tikai darījuma juridiskā forma, bet arī ekonomiskais saturs un būtība. Lai noteiktu, vai noticis viens darījums vairākās operācijās, vai arī līdzīga rakstura darījumi vērtējami kā atsevišķi darījumi, jāvērtē konkrētā līguma (vai līgumu) nosacījumi. Nav pieļaujama viena darījuma summas mākslīga sadalīšana vairākās operācijās.
Elecbird
Elecbird 17.06.2022 13:25
2392 сообщения на сайте
Относится конечно. А является ли это одной операцией или одной сделкой - место для интерпретаций.
Ant_lv
Ant_lv 18.06.2022 00:21
3028 сообщений на сайте
В налоговой ответили, что оплата каждый месяц это как каждый раз новая сделка. Если договоре указана сумма в месяц.
А если прописать годовая оплата, например, 7500 евро и разделить оплату по месяцам, тогда будет относится ограничение по оплате наличными.
Elecbird
Elecbird 20.06.2022 11:22
2392 сообщения на сайте
Это они под справку о правах (уззиню) сказали? А то веяния меняются.
Ant_lv
Ant_lv 21.06.2022 16:29
3028 сообщений на сайте
Это они под справку о правах (уззиню) сказали? А то веяния меняются.
Ant_lv 21.06.2022 16:29
Просто телефонный разговор.
Но теперь видимо придется справку заказывать, а то мои сомнения не ушли.
Elecbird
Elecbird 21.06.2022 16:46
2392 сообщения на сайте
Ответ налоговой:
Norādām, ka nodokļu maksātājiem nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro. Minētais ierobežojums ir attiecināms uz katru atsevišķi skaidrā naudā veikto darījumu, kura summa pārsniedz 7200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).
Pamatojoties uz minēto, paskaidrojam, ka konkrētajā tiesiskajā situācijā iesniedzējam skaidrā naudā veiktā viena darījuma kopsumma ar vienu darījumu partneri nevar pārsniegt 7200 euro neatkarīgi no tā, kādā laika periodā darījums veikts, t.i., ja samaksa skaidrā naudā ar katru no īrniekiem notiek, pamatojoties uz vienu un to pašu noslēgto nomas līgumu, tad tā kopsumma nevar pārsniegt ierobežojumu 7 200 euro.
Elecbird
Elecbird 21.07.2022 17:27
2392 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.