LAD finansējums biedrībās
Labdien

Nav īsti skaidrs- finansējumu norādīt Postenī "Saņemtās dotācijas" ( norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kontā no valsts vai pašvaldības iestādes saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu ) vai Postenī "No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums" ( norāda pārskata gadā saņemto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem vai citiem ārvalstu fondiem ).

LAD taču ir valsts iestāde.
Paldies.