Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Трудовое законодательство, трудовые отношения. Охрана труда

6.05.2024. К списку тем

6.05.2024.
Labdien! Ja darbinieks stràda pèc grafuka 2 darbdienas un divas brīvas, un ja 6.05. iekrīt pèc grafika darbdiena viņu apmaksa kà?
Ligita232d
Ligita232d 10.06.2024 21:24
2 сообщения на сайте

Ответы (2)

Nemot vera, ka 2024. gada 4. maijs - Latvijas Republikas Neatkaribas atjaunosanas diena iekrit
sestdiena, 2024. gada 6. maijs ir brivdiena.
VDI ieskata, ta kã 2024. gada 6. maijs ir noteikts par papildu brivdienu, tiek samazinäts darba dienu skaits.
Tapēc darbiniekam, kurs netiek nodarbinäts 2024. gada
6. maija, bet bütu veicis darbu, ja nebütu noteikta briva diena, pamatojoties uz Darba likuma 74. panta pirmo un treso dalu ir izmaksajama atlidziba, tadējädi nodrosinot,
ka darba dienu skaita samazinasanas de, darbiniekam netiek samazinãta darba samaksa.
Ja darbinieks tiks nodarbinäts 2024. gada 6. maija, var veidoties virsstundu darbs.
Saskanã ar Darba likuma 144. panta otro dalu, ja nepieciesams nodrosinät nepärtrauktu darba gaitu,
atlauts nodarbinät darbinieku svetku dienã, pieskirot vinam apmaksatu atputu cita nedelas dien vai
izmaksajot atbilstosu atlidzibu. Lidz ar to ikvienam
darbiniekam, kas tiek nodarbinäts svetku dienã, ir tiesibas uz apmaksätu atpütu cita nedelas dienã vai
atbilstosu atlidzibu. Savukärt Darba likuma 68. panta pirmaja dalä noteikts, ka darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svetku diena, sanem piemaksu ne mazak kã 100 procentu apmera no vinam noteiktac stundas vai dienas algas likmes.
Tatad gadijuma, ja darbir
iks darbu svetku urena -
Ligita232d
Ligita232d 10.06.2024 21:27
2 сообщения на сайте
atlauts nodarbinät darbinieku svetku dienã, pieskirot vinam apmaksatu atputu....

kāds sakars 6.maijamar darbu svētku dienā?
Tad jau nav ko brīnīties, ka cilvēki bieži uzskata, ka 4.maijsir "pārcelts" uz pirmdienu! Un tādēļ piemēro kļūdainus lēmumus.
Ja strādās 6.V un arī visas pārējās darba dienas, tad tiešām būtu virsstundas, kuras atbilstoši jāapmaksā, bet ne jau tāpēc ka darbs tika veikts svētkos. Citiem vārdiem, lai nerastos virsstundas, vienkārši jāpiešķir brīvdiena citā darba dienā,
Mu-maija
Mu-maija 12.06.2024 07:41
15846 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.