Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

davanas К списку тем

davanas
Labdien, pateiciet lūdzu, ka ir pareizi!!!

Darbiniekiem tiek izmaksāta davana - 80 Ls, kas respektivi nav aplikta ne ar kādiem nodokļiem!!! Vai to summu UIN deklaracijā kaut-kur jāiekļauj vai nē! Nevaru saprast!

Paldies.
Veran
Veran 10.01.2006 12:05
132 сообщения на сайте

Ответы (5)

Для фирмы это расходы не связанные с хоз деятельностью. В декларации по ПНП увеличиваете облагаемый доход на эту сумму в 3-ю строчку. Почитайте методические указания 2023.
Bastet
Bastet 10.01.2006 12:14
3725 сообщений на сайте
...liekas ka līdz min algai neapliekas ar soc.nod., bet ar IIN tomēr gan ... īsti neatceros:(
Zom
Zom 10.01.2006 12:16
87 сообщений на сайте
не облагается ни соц. ни ПНН, только ПНП.
Xan
Xan 10.01.2006 12:19
4878 сообщений на сайте
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/iein_nr.112.doc

3. Ienākumi, par kuriem jāmaksā algas nodoklis, ir šādi:

3.3. darba devēja dāvanas un balvas darbiniekam, kuru kopējā vērtība taksācijas gadā pārsniedz minimālās mēnešalgas apmēru;

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/par%20iedzīvotāju%20ienākuma%20nodokli_jauns.doc
8.pants Gada apliekamā ienākuma avoti

2. Pie ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem tiek pieskaitīta darba alga, prēmijas, vienreizēja un sistemātiska atlīdzība un citi ienākumi, ko darbinieks saņem uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata uzņēmējsabiedrībās, valsts uzņēmumos, iestādēs, organizācijās un no fiziskajām personām, kā arī atlīdzība par valsts dienesta pienākumu izpildi un ienākumi no darba līguma izpildes.

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/par%20uznemumu%20ienakuma%20nodokli.doc
5.pants Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi

(1) Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus uzņēmuma izdevumus īpašnieku un darbinieku atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaidēšanās pasākumiem un ar uzņēmējdarbību nesaistītiem īpašnieku vai darbinieku braucieniem ar uzņēmuma autotransportu, pabalstiem, dāvinājumiem, dāvinājumos pārvērstiem kredītiem un aizdevumiem, kā arī citas izmaksas naudā vai citās lietās (natūrā) īpašniekiem vai darbiniekiem, kuras netiek uzrādītas kā atlīdzība par veikto darbu vai kuras nav saistītas ar nodokļa maksātāja uzņēmējdarbību.

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/uin_nr.319.doc
Bastet
Bastet 10.01.2006 12:48
3725 сообщений на сайте
34. Piemērojot likuma 5.pantapirmo daļu, nodokļu maksātājs grāmatvedībā uzrāda visus izdevumus, arī tos, kuri nav saistīti ar uzņēmējdarbību. Ja uzņēmuma darbinieks saņem dāvanu, kas pirkta par uzņēmuma līdzekļiem, tad par dāvanas vērtību palielina šī darbinieka apliekamo ienākumu, no kura ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī samaksā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļu. Uzņēmuma apliekamo ienākumu palielina par to dāvanas vērtības daļu, kura ir mazāka par Ministru kabineta 1998.gada31.marta noteikumos Nr.112 "Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis" noteikto darba devēja dāvanas apmēru un kura nav pieskaitīta darbinieka darba samaksai kā papildu ienākums. Ja tas nav izdarīts, nodokļu maksātājam var piemērot soda sankcijas par apliekamā ienākuma slēpšanu. Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, pieskaita uzņēmuma īpašnieku un darbinieku izklaides un pabalstu izdevumus, kurus nevar sadalīt personāli.

Думаю, что убедительно.
Bastet
Bastet 10.01.2006 12:49
3725 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.