Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Магазин: Justīna Hudenko «Jūsu uzskaites aizkulisēs vai Ekonomika neekonomistiem». Papīra formātā К списку товаров

Продавец

Адрес: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Телефон: 29502846
Электронная почта: info.tilts@inbox.lv
€ 25.00
€ 17.50
Цена для абонентов VGK+
Оформить заказ

Информация о товаре

Grāmata - ISBN 978-9934-8425-8-0

 • gada pārskata finanšu analīze
 • stratēģiskie mērķi
 • krājumu optimālais līmenis
 • kapitāla izmantošanas efektivitāte
 • personāla novērtēšana
 • risku vērtēšana
 • preču dzīves cikla analīze
 • parādu atgūšana
 • cenu veidošana
 • pārskatu veidošana

Pēc autores domām, uzskaite, kuras pamatā ir nodokļu aprēķināšana, jau kļuvusi par pagātni – to drīzumā aizvietos elektroniskie rīki. Grāmatvežiem jācenšas veidot uzskaite, kas ļautu pieņemt nepieciešamos vadības lēmumus, – sniegt praktiskus padomus uzņēmuma mērķu sasniegšanā un cenu veidošanā, kā arī, pamatojoties uz analītiskiem datiem, izdarīt secinājumus par resursu izmantošanas efektivitāti.

Grāmata sniedz gan šāda uzskaites attīstības virziena teorētisku pamatojumu, kas izklāstīts koncentrētā un viegli saprotamā formā, gan arī veidlapas (vairāk nekā 20!), lai interesenti iegūtas zināšanas nekavējoties varētu pielietot praksē. Sazinoties ar autori ar viņas mājaslapas (www.hudenko.com) starpniecību, minētās veidlapas kopā ar visām formulām un komentāriem var saņemt bezmaksas.

Grāmatā aplūkoti šādi ekonomikas un vadības teorijas aspekti: gada pārskata finanšu analīze; uzņēmuma stratēģiskā mērķa noteikšana; krājumu optimālā līmeņa noteikšana; kapitāla izmantošanas efektivitātes noteikšana; personāla (arī vadības) novērtēšana; risku vērtēšana; preču dzīves cikla analīze; parādu atgūšana; cenu veidošana; pārskatu un atgriezeniskās saites veidošana.

Par autori:

Justīna Hudenko ir praktizējoša teorētiķe, vairāk nekā 50 publikāciju autore, piecu mācību programmu vadītāja. Viņas galvenais izaicinājums ir – izstrādāt no dažādām jomām (ekonomikas, mārketinga, vadības zinātnes un citām) atvasinātus vadības instrumentus, ko var viegli lietot neprofesionāļi un kas nodrošina samanāmu rezultātu uzreiz pēc ieviešanas. Viņas skatījumā sistemātisks darbs un patiesa interese ļaus apmierināt uzņēmuma vajadzības, līdzīgi kā ikdienas piecu minūšu vingrinājumi spēj aizvietot nogurdinošus, bet retus sporta zāles apmeklējumus. Galvenais nosacījums ir – nekavējoties pašam izmēģināt piedāvātos instrumentus darbībā.

Saturs

Priekšvārds

 1. Kādēļ viss ir tā, kā ir
 2. Paplāna uzskaite
 3. Orientācijas maiņa
 4. Nepārdomāti tēriņi
 5. Krājkasītes atslēga
 6. Kapitālšovs
 7. Persona grata
 8. Uzņēmējzinības
 9. Resursgrieži
 10. Kompass un stūre risku jūrā
 11. Kas par daudz, tas par skādi
 12. Parādu cietums 13.–14. Viss maksā tik…
 13. Atgriezeniskā saikne

Pēcvārds

Pielikumi

 1. pielikums
 2. pielikums
 3. pielikums
 4. pielikums
 5. pielikums
 6. pielikums
 7. pielikums
 8. pielikums
 9. pielikums
 10. pielikums
 11. pielikums
 12. pielikums
Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.