Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Магазин: Olga Lukašina. Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā. Praktisks palīglīdzeklis К списку товаров

Продавец

Адрес: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Телефон: 29502846
Электронная почта: info.tilts@inbox.lv
€ 28.00
€ 19.60
Цена для абонентов VGK+
Оформить заказ

Информация о товаре

Grāmata paredzēta personām, kuras vēlas tuvāk iepazīties ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodokļu jomā un tos piemērot praksē, – uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar finansēm, juristiem, studentiem. Tā var sniegt noderīgu informāciju arī ārvalstu investoriem, kurus interesē Latvijas nodokļu likumdošanas piemērošana praksē.

Grāmatas mērķis ir pastāstīt lasītājiem, kurā no minētajiem normatīvajiem aktiem atrodama attiecīgā norma, kā arī īsumā skaidrot tās normas, kuras autore atzīst par interesantākajām un lietderīgākajām. Lasītājs varēs iepazīties ar vairākām Latvijas nodokļu likumdošanas neatrisinātajām problēmām un labāk izprast ar tām saistītos nodokļu riskus.

Normatīvos aktus palīdz skaidrot piemēri, kas atspoguļo norises saimniecības, uzskaites un nodokļu jomā.

Grāmata, ko piedāvājam lasītāju uzmanībai, zināmā mērā ir metodisks palīglīdzeklis tiem, kas vēlas iegūt vispārīgu vai padziļinātu priekšstatu par Latvijā izveidoto nodokļu sistēmu. Tā ir kā ceļvedis, kas palīdz orientēties daudzajos normatīvajos aktos, kuri Latvijā regulē nodokļu jomu, redakcijā, kāda bija spēkā 2019. gada 01. janvāris Materiāls paredzēts lasītājiem, kuriem ir pieejami Latvijas normatīvo aktu (likumu, Ministru kabineta noteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu un vēstuļu) teksti.

Autore – Olga Lukašina, ekonomikas doktore, ISMA profesore, sertificēta nodokļu konsultante.

ISBN 978-9934-8761-9-6, UDK 336.22(474.3), Lu385

Satura rādītājs

 1. Likums „Par nodokļiem un nodevām”
 2. Muitas nodoklis
 3. Akcīzes nodoklis
 4. Pievienotās vērtības nodoklis
 5. Transportlīdzekļu nodokļi
 6. Elektroenerģijas nodokļi
 7. Nekustamā īpašuma nodoklis
 8. Dabas resursu nodoklis
 9. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
 10. Obligātā valsts sociālā apdrošināšana un solidaritātes nodoklis
 11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
 12. Azartspēļu un izložu nodoklis
 13. Mikrouzņēmumu nodoklis
Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.